SP525 Fasadfogmassa

Fasadfogmassa

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

SP525 är en lågmodulent, elastisk och stabil fasadfogmassa baserad på avancerad polymerteknik. Byggfogning enligt ISO EN 11600.

Användningsområde

Fogning / tätning av fogar runt fönster och dörrar både inom- och utomhus och där krav på miljöanpassat alternativ till isocyanat- och lösningmedelsburna fogmassor föreligger.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

- Fäster inte mot PE, PP, silikon, Teflon och nylon.
- Ej lämplig mot tjär- och asfaltsytor, fogmassan kan missfärgas.
- Tål ej konstant långtidspåverkan av vatten och ånga.
- Övermålningsbar med de flesta vattenbaserad akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med fogen (härdad). Notera att fogar generellt inte bör övermålas. Fogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Uppfyller kraven i EN ISO 11600 F 25LM.
  • Väder-, UV- och åldersbeständig
  • Hög rörelseförmåga, snabb härdning och extremt låg risk för missfärgning.
  • Förblir elastisk
  • Ger upp till 61 dB ljudreduktion i en 10 mm bred fog.
  • ISEGA certificerad
  • Innehåller inga isocyanater eller lösningsmedel
Fogmassor Underhållsinformation (sv-SE) Appliceringsanvisningar
SP525 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
SP525 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
SP525 M1 Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP525 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad