Fasadtätning med fogmassa vid konstruktion av lägenhetskomplex

London City Island, England / 12 augusti 2022

Fastighetsutvecklaren Ballymore har en imponerade återbyggnadstakt på den sanerade halvön Leamouth i London. Planen visar byggnation av 11 byggnader, med start av fyra höga lägenhetskomplex. Hastigheten på färdigställandet har hittlls haft en imponerande takt. De höjer sig 11 till 18 våningar och är byggda med murverk och lastupptagande sandwich paneler, Marknaden för bostäder växer snabbt, men det råder brist på byggnadsarbetare på den brittiska marknaden. Detta leder till en efterfrågan på snabba och kompakta konstruktionsmetoder med minimal arbetskraft. Hurks Prefab Beton BV producerar panelerna i Veldhoven Nederländerna, och monterar dem på plats i London.

London City Island är ett prestigeprojekt för Ballymore. illbruck fick förfrågan att leverera fogmassa (hybrider) och en lösning för en lufttät konstruktion där det även krävdes en väderförsegling där Hurks prefab element användes.

Lösningar

SP525 Fasadfogmassa i prefab konstruktion. Den tillverkas i Traunreut, Tyskland och har använts på projektet London City Island. Täta fasaden lufttätt på insidan i vägg/vägg anslutning och vägg/golv anslutning. Projektets kvarter J har en ljus tegelfasad och standard SP525 kulör. På de ställen där man inte kunde matcha de speciella kraven på fasaden, tillverkade illbruck en SP525 i specialkulör för att matcha teglet, RAL 1013 Ostron vit. Resultatet ser fantastiskt ut!

Teknologin

Vad är hybridteknologi? Enkelt uttryckt är det kemi där man har en optimal balans mellan bland annat kemisk resistens, elasticitet och temperaturmotstånd. SP525 är en hybrid utan silikoner, isocyanater och lösningsmedel. Produkten är lätt att använda och ger en långsiktig försegling som möter kravet på design och funktion.