Fogband

Här hittar du vanliga frågor om fogband...


Är impregnerade fogband anpassade för rörelsefogar?

Fogbandet kan ta upp de rörelser i förhållande till sin tjocklek (fogbredd) samtidigt som den förblir stabil i fogen. Graden av rörelseförmåga är sannolikt högre än typiska fogmassor av silikontyp.

Vad är ett multifunktionsband?

Ett multifunktionsband är ett impregnerat band som kombinerar tre funktioner: väderbeständighet, termisk- och akustisk isolering och lufttäthet. Jämfört med att täta runt ett fönster med flera olika produkter innebär det en betydande tidsbesparing, upp till 80%. Multifunktionsbanden är vanligtvis bredare (58 mm) än de impregnerade fogbanden. Exempel på multifunktionsband är TP652 eller premium produkten TP654.

Hur fungerar ett impregnerat fogband?

Hartsimpregneringen och den höga kompressionsnivån resulterar i en sluten cellstruktur som är mycket väderbeständig men förblir diffusionsöppen så att eventuell fukt som kan bildas bakom kan passera som ånga och vilket säkerställer uttorkning av fogen.

Ska man applicera en fogmassa ovanpå ett impregnerat fogband?

Nej - fogbandet är väderbeständig till minst 600 Pa (motsvarande 70 mph - kategori våldsam storm). Om ett fogband är "täckt" på utsidan kommer detta att förhindra möjligheten till utvädring av fukt, vilket kan orsaka problem på grund av förhöjd fukthalt i konstruktionen.. Applicering av fogmassa på fogbandets utsida kan även leda till en tresidig vidhäftning av fogmassan vilket kan förhindra rörelse i den, som kan resulterar i fogsläpp. Däremot kan man foga mot fogband på insidan beroende på konstruktion och val av fogband för att uppnå lufttäthet från insidan. Kompatibel med mörka kulörer, övriga kulörer är provning först nödvändigt innan applicering. Vid osäkerhet ta alltid kontakt med oss för rådgivning.

Vad är ett impregnerat fogband?

Ett förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum.  impregnerat med ett harts som ger väderbeständiga egenskaper, komprimerat på en rulle och finns i olika bredder och tjocklekar för fogar i fasad och runt fönster samt dörrar. Exempel på ett impregnerat fogband är TP600.

Hur väljer jag lämplig storlek på fogbandet?

För att göra detta mäter man fogbredden och noterar eventuell variation längs fogens längd. Välj rätt tjocklek på bandet baserat på de definierade toleranserna. Dimensionen av fogbandet bestäms av det tillgängliga djupet i fogen, men kan också vara minst motsvarande med den maximala tjockleken, t.ex. 15 (bredd) / 7 - 12 (tjockleksintervall); 20/8 - 15; 20/10 - 18 och ligger minst 1 - 2 mm inuti fogen.