AA300 Glättmedelkoncentrat

Glättmedelkoncentrat

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

AA300 glättmedelkoncentrat spädas med vatten enligt blandningsförhållandet 1:30 före användning.

Användningsområde

Glättmedelkoncentratet är särskilt anpassat för ytglättning av fogmassa från illbruck.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

AA300 är inte märkningspliktig och omfattas inte av förordningen om farliga ämnen. Säkerhetsdatabladet enligt 1907/2006/EG finns tillgängligt på begäran för professionella användare.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Neutralt pH
  • Ringa lukt
  • Mindre avfall
AA300 Säkerhetsdatablad (SE-SV) Säkerhetsdatablad
AA300 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad