Hur beräkna rätt mängd fogskum till mitt projekt?


Det är alltid vanskligt att uppskatta förbrukningsmaterialet på en byggplats. Det är inte lätt att veta hur många burkar skum du behöver och ännu tråkigare om du måste avbryta arbetet för att någon produkt tagit slut. Om du å andra sidan beställer för mycket av en produkt måste du hitta en alternativ användning för det som blir över, eller försöka returnera det.

För att förenkla dina beslut och din beställning har vi tagit fram nedanstående verktyg, som hjälper dig att beräkna hur mycket du behöver beställa för att täcka ditt behov.

Mata in de data som kalkylatorn efterfrågar så får du en uppskattning av antalet burkar som behövs.