Multifunktionsband och fogband för energieffektiv fog för fasad och fönster

illbrucks impregnerade fogband är klassens bästa!  Utforska vårt sortiment av tejper och fogband!


Impregnerade fogband erbjuder många fördelar tack vare sina höga prestanda och goda monteringsegenskaper. De är väder- och vindtäta, diffusionsöppna, har goda akustiska och termiska egenskaper, är lämpliga för stora fogbredder och är permanent elastiska med hög rörelseabsorption (50–100 %).

De monteras snabbt och enkelt eftersom underlaget endast behöver få eller inga förberedelser alls. illbruck är en europeisk marknadsledare inom detta segment med över 70 års erfarenhet av forskning och utveckling samt tillverkning av band och tejp i hög kvalitet. illbrucks produktportfölj innehåller impregnerade fogband, multifunktionella fogband och icke-impregnerade fogband för många olika användningsområden.

Snabb applicering av innovativa tejper och fogband

illbruck har under årens lopp bevisat sin förmåga att utveckla impregnerade fogband och multifunktionella fogband för snabb applicering för all typ av fog. År 1995 lanserades fogbandet TP600 med vattenbaserad impregnering. illbrucks första fogband är en produkt som uppfyller dagens stränga krav på brandmotstånd i enlighet med standarden DIN 186542: B1.

En annan innovation som har förändrat marknaden för tätningsprodukter kom 2007 då vi utvecklade och lanserade TP650 illmod trioplex, det första multifunktionella fogbandet. Därefter kom fler multifunktionella fogband, som TP652 Trio + med illbrucks stegteknik och TP653 Trio X som är en kombination av ett fogband och ett polymermembran som uppnår 100 % lufttäthet och röksäker tätning av fönsterfogar.

Med illbrucks fogband är du alltid redo för alla arbetsuppgifter!

Säkerhet & skydd mot strukturella skador

Kvaliteten hos illbrucks produkter bekräftas regelbundet av flera externa institut. Ett exempel är det ”vädertest utomhus” som nu har pågått i mer än 24 år. En gång om året kontrollerar MPA Bau Hannover funktionen hos ett TP600  som applicerats på en modell som utsatts för vind, regn, is, snö och sol året runt i mer än två decennier. Tack vare fogbandens utmärkta regntäthet har testresultaten hela tiden varit 100 % 600 Pa.

Ett annat bevis är CE-märkningen av TP600 och den tyska kvalitetsmärkningen RAL för fogbanden TP600, TP652 Trio + och TP653 Trio X.

Säkerhet innebär också att du kan nå illbrucks tjänster på olika sätt, både online och offline. illbrucks team bistår sina kunder hela vägen från planeringsfasen fram till utbildningen på byggplatsen.

Hållbarhet och miljöansvar

Vår produktion är certifierad enligt ISO 14001 och därför kan vi garantera att våra tillverkningsprocesser uppfyller denna stränga, internationella standard för miljöstyrning som är erkänd i hela världen.

Certifieringen EC1 PLUS informerar montörerna om att produkterna kan användas på ett säkert sätt utan hälsorisker. Bland fogbanden har även TP600, TP602, TP610 och de multifunktionella banden TP652 Trio + och TP653 Trio X detta certifikat.

På det viset bidrar vi till ett byggande som tar ansvar för miljön.

Täta fönster med fogband

För att säkerställa att fönstren är luft- och vädertäta och bidrar till byggnadens energieffektivitet måste de tätas med rätt fogband.  Vi på illbruck har rätt lösning för ditt projekt.

Upptäck våra fogband

Täta fasad med fogband

När du väljer fogband för dina fogar kan du räkna med pålitliga och hållbara fasadfogar tack vare stora fogtoleranser och många olika dimensioner.

Upptäck våra fogband

Vi tillverkar 130 000 km tejp per år, vilket motsvarar tre varv runt jorden!