Ett byggprojekt med höga krav på designad fog och akustik

Elbphilharmonie, Hamburg, Tyskland / 12 augusti 2022

Utan denna viktiga detalj hade konsertakustiken inte blivit så ”glasklar” och ”krispig”.

Sedan mitten av januari 2017 kan äntligen alla som besöker Hamburg låta sig övertygas av akustiken i Elbphilharmonies stora konsertsal – förutsatt att man lyckas komma över en biljett, naturligtvis. Akustikern och perfektionisten Yasuhisa Toyota har krävt topprestationer av alla som varit inblandade i projektet. En teknisk representant från Tremco CPG har befunnit sig i händelsernas centrum, och eftersom han själv har en bakgrund som musiker kunde han bidra med ett ändamålsenligt perspektiv på fogarna.

”Glasklar”, ”kejserlig” och ”krispig” – så har akustiken beskrivits av de som hade förmånen att få närvara vid Elbphilharmoniens första konserter i januari 2017. Den internationella konsertpubliken hade sett fram emot denna dag med spänd förväntan, och med största precision har HOCHTIEF, med stöd av Tremco CPG, arbetat för att förverkliga de idéer som japanen Toyota, en av världens främsta akustiker, ville få förverkligade. Den centrala komponenten i den stora konsertsalen är den så kallade vita huden. Med cirka 10 000 individuellt utformade gipsfiberplattor bär den fram ljudet rent, ända ut till den sista bänkraden. Det finns inte ett enda vågformat mönster som upprepas över ytan, och med en skrymdensitet på 1 500 kg/m³ är akustikplattorna nästan lika tunga som betong – inget musikstycke får sätta salens beklädnad i resonans, oavsett hur starkt ljudet är. Fogarna mellan plattorna är en integrerad del av hela systemet.

15 kilometer fogar

”Hur vill du att fogarna ska tätas?”, är en standardfråga vid byggen. Vid beklädnaden av den stora konsertsalen, och med tanke på den akustiska effekt man ville uppnå, fick dock frågan en särskild betydelse. Fasaden innehåller så mycket som 15 km fogar mellan plattorna. Frank Unglaub från Tremco CPG engagerades som konsult av huvudentreprenören HOCHTIEF och dess underleverantör, Firma Peuckert. För honom var den akustiska effekten av tätningen redan från start lika betydelsefull. Utan perfekt tätning av fasadfogarna skulle nämligen ljudet obehindrat ta sig in bakom fasaden och därifrån projiceras och reflekterat ut i salen igen på ett okontrollerbart sätt. Fogen är här en liten detalj som får stor effekt, faktiskt i ännu högre utsträckning än i energetiska och klimatmässiga sammanhang.

Raka fogar – komplexa krav

HOCHTIEF planerade att utföra den akustiska tätningskonstruktionen i två nivåer: en kombination av fogband och fogmassa. Illbrucks tekniska representant föreslog att den första tätningsnivån skulle genomföras med Tremco CPGs premium-fogband illbruck TP600 som utmärker sig genom en kombination av flera olika, dokumenterat utmärkta egenskaper. Bandet är framför allt känt för sin varaktigt perfekta tätning vid samtidig ångdiffusionsöppenhet, vilket har dokumenterats i ett drygt 20-årigt uthållighetstest.

Här var dock två andra egenskaper utslagsgivande: hög volymvikt för optimal ljudisolering samt låg antändlighet (klass B1 enligt DIN 4102), något som är lika viktigt i fogarna som det är gällande akustikplattorna. Dessutom anpassar sig bandet sömlöst till varierande fogbredder. Detta är speciellt viktigt i skarvarna. Precis som mellan akustikplattorna kopplar det öppencelliga förkomprimerade fogbandet även här bort de enskilda elementen från varandra på ett sätt som är akustiskt rent, vilket bidrar till ytterligare ljuddämpning.

”Denna lösning tillgodosåg våra behov exakt”, kommenterar Lutz Hiltmann vid huvudentreprenören HOCHTIEF när han blickar tillbaka. ”En fogtätning som kompletterar den vita hudens komplexa funktioner perfekt, och som leder dem vidare.”

För den andra tätningsnivån valdes en lågantändlig silikon, som också har en hög volymvikt och som därmed kompletterar fogbandet TP600  på ett perfekt sätt. Inom Illbruck är man mycket nöjd med resultatet: ”Vi har bistått HOCHTIEF efter bästa förmåga vid både utvecklingsarbetet och utförandet – och akustiken uppfyller önskemålen: den är glasklar och krispig.”