TP600 ILLMOD 600

Impregnerat fogband

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

TP600 är ett mjukt och flexibelt polyuretanskum med öppna celler, impregnerat med ett akrylbaserat, UV-stabiliserat harts. Hartset är vattenavvisande och innehåller ett brandskyddsmedel. Den levereras som förkomprimerade rullar med en självhäftande sida för att underlätta den initiala placeringen. Den är vädertät mot de mest krävande kombinationer av vind och regn samt uppfyller de flesta krav på en utvändig vädertätning för fönstersmygar samt inom bygg- och anläggningsindustrin.

Användningsområde

Svällande fogband för effektiv tätning i byggnadsverk ovan mark t.ex. fasad-, fönster- och dörrfogar.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Banden kan sättas i alla väderlekar och har inga begränsningar av temperatur eller fukt, men vid varm väderlek kommer banden att expandera snabbt och tvärtom vid kall väderlek.
Vid montering i varm väderlek kan banden behöva kylas i ex. kylväska för att ge mer tid för montering.
Vid kall väderlek tar expansionen lång tid men kan påskyndas genom att försiktigt värma banden med värmepistol, aldrig med öppen låga. Under de årstider då expansionen tar tid behöver bandet fixeras med kilar till dess att de expanderat och sitter av sig själva varefter kilarna tas bort.
Bra temperatur att lagra banden är +1 till +20 C om möjligt, banden går att lagra kallare men ta in banden i rumstemperatur ett dygn innan installationen av banden.
När man använder fogband för fönstertätning och önskar extra ljud och luft-tätning så foga på insidan med SP519,SP525 alternativt SP054, direkt på bandet eller genom att använda bottningslist (PR102).
Om det fogas mot plastfolie, använd SB012/SB014), alternativt tejp, ME315.
Applicering under mark är ej lämplig.
Övermålad färg kan spricka då den normalt ej kan följa med i fogens temperaturberoende rörelser. Om övermålning utförs ska det ske i tunna lager.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • 10 års funktionsgaranti
  • Slagregnstät upp till 600 Pa
  • UV-beständig och diffusionsöppen
  • Expanderar och drar ihop sig kontinuerligt för att anpassa sig till rörelser samtidigt som fogarna tätas
  • Värme- och ljudisolerande
  • Övermålningsbar med akrylat- och putsfärger
  • Enkel att installera då en sida är självhäftande
  • Sedan 1965 bevisligen slagregnstät i byggnadsverk ovan mark
  • Finns i tre kulörer - ljusgrå, grå och antracit
TP600 AMA Hus 21 beskrivningstext (sv-SE) Appliceringsanvisningar
TP600 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
TP600 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
TP600 EC1 Plus Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
TP600 Tekniskt datablad (svSE) Tekniskt datablad