Innebörden av hållbarhetstid

Olof Strandholm / 07 mars 2023

Vad innebär hållbarhetstid?

Hållbarhetstid är det datum efter vilket tillverkaren som släpper ut en produkt på marknaden inte längre kan garantera de prestanda som anges på de tekniska databladen. Även om alla tillverkade produkter har en hållbarhetstid, är den inte densamma för alla produkter och bestäms av tillverkaren som därmed tar sitt ansvar. 

Det åligger däremot användaren att ansvara för att följa instruktionerna i tillverkarens tekniska datablad. 

Några exempel på hållbarhetstid: 

Var hittar du hållbarhetstiden för en produkt?

Hållbarhetstiden måste anges tydligt på förpackningen och på produktens tekniska datablad och visas i månader eller år från tillverkningsdatumet. 

Observera, att transportförhållanden, lagring, höga och låga lagringstemperaturer påverkar produkternas prestanda. Att inte följa lagrings rekommendationen som anges i det tekniska databladet för produkten kan påverka produkten. 

Vad händer om hållbarhetstiden inte respekteras?

Genom att använda en produkt för vilken hållbarhetstiden har gått ut tar du följande risker : 

  • Tätningsmedel : extrudering, vidhäftning,, polering, kohesion 
  • Vattenfast skum : dekompressionsproblem 
  • Aerosolskum : utsläpp av produkten, skumning, volym, skumkvalitet 
  • Dubbelsidiga skydds-, tejper , och alla vidhäftningsprodukter: försämrad vidhäftningsförmåga 
  • Lim i patron/påse : extrudering, polymerisation i förpackningen, limningskvalitet 
  • Limflaska :  irreversibel sedimentation, limningskvalitet 
  • Murbruk : klumpbildning, hanterbarhet, bindningsfel

FIFO-metoden: First In, First Out

För att vara säker på att inte överskrida utgångsdatumet, kan du tillämpa lagerstyrningsreglerna enligt FIFO (First In, First Out) d.v.s. (först in, först ut).

Denna hanteringsmetod bygger på en enkel princip : en sida för lagring, en annan sida för uttagning av produkter De produkter som köpts först är därför de som säljs först.

Detta gör att du kan arbeta med produkter kontinuerligt med hänsyn till hållbarhetstiden och framför allt, besparar dig från att behöva kasta bort produkter som har blivit obrukbara eftersom ”glömts bort” i botten av lagerbeståndet.

Hållbarhetstid vs rekommenderad användningstid, vad är skillnaden?

Den rekommenderade användningstiden/öppnad tid, (eller Pot life , användningstid efter blandning) gäller endast för tvåkomponentsprodukter. Användningstiden efter blandning är den tid som produkten kan användas, efter den tidpunkt då de två komponenterna blandats i kärlet.

Användningstiden efter blandning varierar med temperaturen : den minskar när temperaturen ökar och med den kemiska reaktiviteten hos de två komponenterna.

Vår tekniska produktspecialister finns tillgängliga för alla typer av tekniska frågor.