Hållbart byggande med illbruck

Hållbarhetsfokus i Norden - Tremco CPG tar ansvar för en hållbar utveckling, där vi tillsammans minskar miljöpåverkan och bygga en hållbar framtid.

Vi är medvetna om vår roll som en del av den europeiska byggbranschen, en industri som ensamt står för cirka 38 % av Europas årliga koldioxidutsläpp och 35 % av Europas totala avfallsproduktion. Därför arbetar vi hos Tremco CPG enträget för att minska vår miljöpåverkan, där hållbarhet är en av våra centrala värderingar. Genom vår koncern RPM:s hållbarhetsinitiativ Building a Better World strävar vi efter att göra positiva förändringar inom vår bransch och bidra till en mer hållbar framtid. Vi fortsätter att driva innovation och implementera miljövänliga metoder för att minska vår klimatpåverkan och bevara vår planets resurser för kommande generationer.

Vår nordiska satsning på hållbarhet

I Norden har vi en väletablerad hållbarhetsgrupp som aktivt beaktar och agerar utifrån de ambitiösa hållbarhetsmålen i de nordiska länderna. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vår affärs- och produktutveckling för att kunna erbjuda en kvalitetssäkrad produktportfölj som möter och utvecklar den nordiska marknaden. Vi strävar efter att vara en pålitlig partner som tar ansvar för att främja hållbar utveckling och bidra till en positiv förändring i vår region.

Miljö och våra produkter

 • Vi har flertalet produkter emissionstestade och även certifierade via system som M1, EC1 och IndoorAir (se varje enskild produkt). Det ger dig som föreskriver eller använder våra produkter en trygghet att de som ska bruka byggnaden har en trygg inomhusmiljö samt att du som använder produkterna har en trygg arbetsmiljö.
   
 • illbruck producerar fogmassor, beläggningar och lim baserade på hybridteknik. SP-produkterna är: 
  • fria från isocyanater, silikon och lösningsmedel 
  • enkla att applicera. 
  • Produkterna är dessutom luktfria, och hela SP-sortimentet är certifierat enligt EC1 Plus. Det här certifikatet utmärker produkter med extremt låga utsläpp av flyktiga ämnen. 

 • Reach-förordningen innehåller regler om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Förordningen innehåller även regler som du som användare av kemiska produkter måste förhålla dig till. 

 • Vi som är tillverkare ansvarar för att samla in information om egenskaper och användningar av de ämnen som vi tillverkar eller importerar. Vi gör en bedömning av faror och möjliga risker med ämnet och informationen lämnas till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. 

 • Den som använder kemikalier i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas och den informationen finns i våra Säkerhetsdatablad som du finner under varje enskild produkt för nedladdning alternativt under Teknisk zon. 

 • Våra Säkerhetsdatablad finns även tillgängliga via EcoOnline. 

Flera av våra produkter är en bidragande faktor till energibesparing och - effektivisering i en byggnad, t ex vårt fönstertätningssystem i3 som skyddar mot väder och vind och ger en lufttät konstruktion från insidan och minimerar risken för fuktskador och energiförluster. 

Vi strävar aktivt efter att reducera förpackningsmaterialet för våra produkter. Exempelvis säljs illbrucks fogmassa i ”plastkorvar” i stället för patroner, vilket ger kunden mer av produkten, med mindre engångsplast.