Frågor fogmassa

Här hittar du vanliga frågor om fogmassa...


Vilken fogmassa kan jag använda i ett badrum?

Man kan använda både silikon eller en hybridfogmassa. Med hjälp av produktväljaren på startsidan kan man filtrerar på de olika produkterna som vi erbjuder för olika applikationer inom området sanitet. 

Varför skall man använda en bottningslist?

När man lägger en fog i en vägg och/eller mellan dörr/ fönster eller i en fasad skall man montera en bottningslist för att fogmassan skall kunna bibehålla sin vidhäftning till underlaget och uppnå sin maximala elasticitet. Rätt dimensionerad fog minimerar risken för fogsläpp eller fogbrott.

Varför skall man använda en primer?

Primer användas för att förstärka underlaget och för att fogmassor skall få maximal vidhäftning på underlaget. Detta medför att man kan nyttja fogmassans tekniska prestanda till det yttersta. Det finns primer till porösa och icke porösa underlag samt till olika sorters fogmassor som Hybrider eller silikon. Vilken primer som är lämplig kan man läsa om i respektives fogmassas tekniska datablad.