AA301 Glättmedelspray

Glättmedelspray

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Färdigt att användas i sprayflaskan.

Användningsområde

AA301 Glättmedel är speciellt utformat för efterbehandling/verktygsbearbetning av illbruck fogmassor. Det kan sprutas på eller doppas i avjämningsverktyg. Utspädning med vatten är inte nödvändig.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

AA300 är inte märkningspliktig och omfattas inte av förordningen om farliga ämnen. Säkerhetsdatabladet enligt 1907/2006/EG finns tillgängligt på begäran för professionella användare.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Klar att använda
  • Neutralt pH
  • Ringa lukt
  • Ger fogmassan en jämn och slät yta
  • Praktisk sprayflaska
AA301 Säkerhetsdatablad (SE-SV) Säkerhetsdatablad
AA301 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad