Foga och täta med fogmassa

illbrucks fog- och tätningsprodukter kan användas vid olika typer av installationer. Titta in i vårt 3D-hus och läs mer om våra olika lösningar för att foga och täta med fogmassa.


Rätt produkt på rätt plats

Förutsättningarna för framgångsrik fogning och tätning skiljer sig åt i en byggnad. Det finns ingen universallösning som passar alla situationer. Däremot finns flera alternativa lösningar beroende på typ av fog. Utbudet av olika fogmassor återspeglar denna komplexitet i mängden alternativa produkter. Och inte utan anledning!

All fogmassa är helt enkelt inte lämplig för alla situationer.

Vid val av rätt produkt bör olika faktorer beaktas och utvärderas:

• Rörelser i fogen
• Kompatibilitet med intilliggande byggmaterial
• Övermålningsbarhet
• Volymkrympning
• Beständighet mot ljus, värme och fukt
• Miljö- och hälsoaspekter

illbrucks fogmassor uppfyller relevanta standarder och kännetecknas av sin genomgående höga kvalitet. Detta ger trygghet och underlättar arbetets gång.

I vårt 3D-hus hittar du vägledning för att hitta rätt produkt för ditt projekt!

illbruck fogmassor - Hybrid. Silikon. Akryl.

Sortimentet utgör en omfattande portfölj av hybrider, silikoner och akryler av hög kvalitet för följande områden:

Foga och täta fönster

Rekommenderade produkter från illbruck

Foga och täta specialprojekt

Rekommenderade produkter från illbruck