Hur många patroner eller påsar av fogmassa behöver jag för mitt projekt?


Det kan ofta vara utmanande att uppskatta hur mycket byggmaterial, t.ex. i form av patroner eller påsar, som behövs på byggplatsen. Det finns inget värre än att materialet tar slut halvvägs genom jobbet. Eller omvänt, att hitta en alternativ användning för överblivet material.

För att göra uppskattningen och den efterföljande beställningen enklare kan du använda vårt beräkningsverktyg nedan. Det hjälper dig att beräkna hur många enheter du behöver beställa för att täcka behovet i ditt projekt.

Mata bara in relevanta uppgifter i verktyget för att få en uppskattning av det antal patroner eller påsar som du behöver.