Membran - en fuktskyddande tätningslösning vid isolering

illbrucks membran erbjuder testade och hållbara lösningar för olika användningsområden. Var säker på att du följer den senaste bygglagstiftningen när det gäller lufttäthet, köldbryggor och ånggenomsläpplighet - välj membran från illbruck.


Vårt utbud av membran för luft- och vattentät tätning av byggnadens klimatskal innehåller olika tekniker som skiljer sig åt med avseende på egenskaper och bearbetning.

Vi erbjuder allt från i-MEMBRAN med intelligent fukthantering och varierbart SD-värde till tak- och fasadmembran med speciell UV-temperatur. Dessutom har vi polymermembran, självhäftande fönsterfolier, butyl- och bitumenband samt EPDM-membran.

I vårt sortiment finns membran för inom- och utomhusbruk, samt brandklassade membran.  Vi har produkter för sekundärtätning i fönsterinstallation och tejper till att försegla genomföringar i vägg o fasad. Våra tekniska experter hjälper dig att välja och specificera rätt tejp eller membran för ditt projekt.

Brandklassade membran och diffusionsspärrar

Engelska Building Regulations Approved Document B: Fire safety, B4 föreskriver följande: ”Byggnadens ytterväggar ska motstå brandspridning längs väggarna och mellan byggnader på ett adekvat sätt med hänsyn tagen till byggnadens höjd, användning och placering.”

Det är viktigt att använda brandklassade produkter så att regler och lagar följs.  I illbrucks sortiment av membran ingår brandklassade lösningar som möjliggör korrekt byggnadskonstruktion.

I vårt populära sortiment finns bland annat ME010 som är ett andningsbart membran för fasader för utvändigt bruk som överensstämmer med klass B-s3, d0 för reaktion vid brandpåverkan enligt EN 13501-1.

Vi marknadsför även ME060, en luft- och ångspärr som placeras på insidan av stommar av lättviktsstål och trä. ME060 har högre klassning för reaktion vid brandpåverkan och passar extra bra för byggprojekt som kallas ”relevant buildings” enligt definitionen i Approved Document B. Membranet överensstämmer med klass A2-s1, d0 enligt EN 13501-1.

Membran för lufttäthet och diffusionskontroll

Uppdateringar av Approved Documents F, L och O liksom Future Homes Standard och Future Buildings Standard kräver att ”relevant buildings” har lägre värden för lufttäthet / luftgenomsläpplighet, vilket ökar behovet av fogband och membran.

Det är viktigt att byggnadskonstruktionen uppfyller de senaste kraven och att lämpliga material väljs.

Vi har intelligenta membran i vårt sortiment, bland annat ME508 som ger utmärkt lufttäthet samtidigt som vattenånga kan passera ut ur byggnaden så att eventuell fuktbildning inte ger upphov till mögel och annan svamppåväxt.

Vårt team kan hjälpa dig att välja rätt produkter och system för ditt projekt och även bistå med utbildningar på plats och muntliga säkerhetsgenomgångar som säkerställer ett smidigt monteringsarbete.

Tidsbesparande, självhäftande membran

Utöver vanliga membran som monteras med illbrucks hybridlim har vi membran som är självhäftande över hela ytan. 

Denna lösning, som skalas och limmas, är ett tidsbesparande alternativ som inte kräver några hälsovådliga lösningsmedel.  Den självhäftande beläggningens vikt ger pålitlig och säker vidhäftning.

Dessa membran har en stark och pålitlig självhäftande beläggning som fäster på i stort sett alla underlag (t.ex. murverk, betong, PVC, metall, trä och alla vanliga isoleringsmaterial). Det gör att appliceringen går snabbt och lätt. Tack vare kombinationen av självhäftande beläggningar kan membranen monteras på fönsterkarmens kant eller främre yta för bästa luft- och vädertäthet.