SP525 Fugemasse - Fasade

Fugemasse - Fasade

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Overmalbar fugemasse for fasade- og dilitasjonsfuger med inntil 25% bevegelsesopptak. Inneholder ikke isocyanater eller løsningsmidler.

Bruk

Fuging / tetning av fuger rundt vinduer og dører både innen- og utendørs og der det foreligger krav til miljøtilpasset alternativ til isocyanat- og løsemiddelbårne fugemasser.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

- Fester ikke på PE, PP, silikon, teflon og nylon.
- Ikke egnet for tjære- og asfaltoverflater, tetningsmassen kan misfarges.
- Tåler ikke langvarig eksponering for vann og damp.
- Kan overmales med de fleste vannbaserte akrylatmalinger etter herding. Ta prøver for å teste kompatibiliteten med fugen (herdet). Vær oppmerksom på at fuger generelt ikke bør overmales. Fugen er elastisk, og overmalte fuger kan derfor sprekke opp. Det kan forekomme avskalling av maling eller endring i fargetone. Malingens oppførsel kan ikke garanteres verken på kort eller lang sikt.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Oppfyller kravene til EN ISO 11600 F 25LM
  • Vær-, UV- og aldersbestandig
  • Høy bevegelighet, rask herding og ekstremt lav risiko for flekker.
  • Forblir elastisk
  • Oppfyller kravene til EN ISO 11600 F 25LM
  • Gir opptil 61 dB lydreduksjon i en 10 mm bred fuge.
  • Inneholder ikke isocyanater eller løsningsmidler
SP525 Ytelseserklæring DoP (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
SP525 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP525 Teknisk datablad (nb-NO) Teknisk datablad
SP525 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad