Förvaringsguide lim och fog

Cecilia Blomqvist / 07 mars 2023

Vikten av att lagerhålla på rätt plats

Korrekt förvaring av lim- eller fogmassor är viktigt för att:

  • begränsa miljörisker vid hantering av kemitekniska produkter
  • säkerställa att produkterna förvaras i rätt luftfuktighet och rätt temperatur under hela hållbarhetstiden
  • bibehålla produkternas tekniska prestanda
  • hålla förpackningen i gott skick (t.ex. om två pallar läggs över varandra kan det skada enskilda förpackningar)


Hur förvaras fog- och tätningsprodukter bäst?

I allmänhet är den bästa lagringstemperaturen mellan 5° C och 25° C för samtliga illbruck-produkter och, om möjligt, undvik stora temperaturskillnader.

Vissa fog- och tätningsprodukter är känsligare eller har behov av särskilda lagringsförhållanden. Se vår guide för vägledning:

  • vattenbaserade produkter
  • lösningsmedelsbaserade produkter
  • patron / påse / hink / flaska /patron med kitt eller lim
  • rulle med fog- eller multifunktionsband
  • sprayburkar med fogskum

Förvaring av vattenbaserade produkter

Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5° C och 25° C.

En vattenbaserad produkt är en produkt som innehåller en andel vatten. Dessa produkter tål låga temperaturer sämre och bör generellt aldrig frysas (med undantag). I de flesta fall kan produkten tappa en del av sin prestanda eller så förstörs produkten.

Beroende på hur länge produkten har lagerhållits kan även separation uppstå, därför är det nödvändigt att re-homogeniseraprodukten före användning för att lösa upp de fasta ämnena i lösningen. Detta fenomen är mest förekommande hos flytande produkter.

Avser illbruck produkter:

Förvaring av lösningsmedelsbaserade produkter

Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5° C och 25° C.

Förvaringsplatsen behöver uppfylla vissa kriterier relaterade till säkerhet för produkter och människor:

• Ingen värmekälla i närheten
• Eget avskilt utrymme i rökfritt rum
• Tydlig lättläst märkning
• Uppdelning av lagringsutrymme
• Säkerhetsrutiner för att förebygga att produkter faller ned, låga lagerplatser, hantering med försiktighet
• Håll behållarna i gott skick, inte rostiga, inte skadade..

Avser illbruck produkter:

Lagerhållning av fog och lim i patron eller i folie

Den bästa lagringstemperaturen är mellan 5° C och 25° C.

Förvaring under längre period vid hög temperatur kan påverka hållbarheten, vilket, beroende på produkttyp, kommer att påverka produktens livslängd.

Avser illbruck produkter:

Förvaring av fog- och multifunktionsband

Fog- och multifunktionsband är förkomprimerade på en rulle. Banden försöker återfå sin nominella tjocklek (före komprimering) och håller ett permanent tryck på rullens skyddsremsa/liner, varför det är VIKTIGT att förvara rullarna LIGGANDE för att bibehålla formen.

Förvaringsanvisningar finns på förpackningen.

Även om det är lagringstemperaturen som bestämmer dekompressionshastigheten vid installation med ett fogband, påverkar lagringstiden också dess hastighet: ju längre rullen lagras, desto långsammare expanderar produkten.

Avser illbruck produkter:

Tips: För att lagra rullar av fogband som man börjat använda men där man har lite kvar på rullen rekommenderar vi att man använder AB006 Kardborreband(Gurt) (för TP650, TP652).

Förvaring av isolerskum och fogskum

Förvaras upprätt i skuggiga, torra förhållanden mellan 10° C och 30° C. PU eller STP skum måste alltid förvaras i stående vertikalt läge. Förvaringsanvisningar finns på förpackningen.

Liggande förvaring leder vanligtvis till att det inte går att få utskummet från burken, även efter att aerosolen har skakats rejält. Håller man sprayflaskan fel riskerar man att bara spreja ut drivgasen istället för skummet.

VIKTIGT: Du måste hålla trycksatta kärl som fogskum borta från alla värmekällor! Idealet är ett svalt och ventilerat rum.

Avser illbruck products:

Vid förvaring av trycksatta kärl och brandfarliga produkter rekommenderar vi att alltid läsa säkerhetsdatabladen


Dessutom använd: FIFO-metoden

Metoden för lagerhantering enligt FIFO-metoden: först in, först ut (First In, First Out) innebär att först använda de äldsta produkterna som kommer in till lagret. Metoden gör det möjligt att använda produkterna inom hållbarhetstiden och undvika att kasta oanvändbara, ”glömda” produkter.