Membran och tejp

Här hittar du vanliga frågor om membran och tejp...


Vad menas med ett intelligent membran?

De intelligenta membranen kallas så för på grund av deras förmåga att ventilera ut frukt ur konstruktionen genom det variabla sd värdet. (ekvivalent luftskiktstjocklek)varvid när den lokala luftfuktigheten ökar, minskar sd värdet ( membranet blir mer diffusionsöppet). I minder fuktiga förhållanden sker det omvända, sd värdet ökar och produkten blir mer diffusionstät.

Kan ett membran utsättas för längre perioder av väder och UV strålning?

Ett EPDM- membran kan utsättas för både väder och UV- strålning under obestämd tid. Ett typiskt membran  (inte EPDM- material) skall normalt täckas inom några veckor eller månader efter montering för att bibehålla sin prestanda. Vissa membran måste täckas inom 6 till 12 månader på grund av risken för att brytas ned av UV strålning. Även om de flesta membran i sortimentet normalt sätt klarar 600Pa slagregn är de normalt sett sekundära tätningar på grund av att de skyddas av regnskydd eller beklädnader som fungerar som den primära väderskyddet.