Utforska våra varumärken

Fogband & Fönster

Lösningar för olika fönsterinstallationer

När det gäller energieffektivitet är fönster en viktig del. Men även det bästa fönstret är inte bättre än dess tätning. Därför är det viktigt att fönsteranslutningen övervägs noga i planeringsfasen. Enligt RAL-kraven måste fönstret vara ”mer diffusionstät invändigt än utvändigt” för att uppfylla kraven för energibesparing, livslängd och optimalt rumsklimat. Alla som av lathet tar genvägar och kompromissar under tätningsprocesser riskerar konsekvenser som fuktskador och mögel.

Enligt 3-lagersmodellen skall fogar vara:

  • Invändigt: lufttäta
  • mitten: värme- och ljudisolerande
  • utvändigt: uthålligt regntäta och ånggenomsläppliga

Multifunktionsband kan täta fogar på alla tre nivåerna med bara en produkt. Inget är snabbare, mer ekonomiskt och säkrare.

Alternativt kan fönsterfogar tätas med tre separata produkter, där man t. ex. använder impregnerade fogband för den yttre och inre fogen. Eftersom det finns många krav för band, är de indelade i olika grupper (DIN 18542) med avseende på extern applicering: BG1, BG2 eller BGR

 

illbruck lösningar

TP600

Fogband

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum, impregnerat med flamsäker konstgjord harts.

Läs mer

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum.

Läs mer

TP652 är ett flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretan skum.

Läs mer