TP654 ILLMOD TRIO 1050

Multifunktionsband

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

TP654 illmod Trio 1050 är en ny generation av impregnerat, förkomprimerat multifunktionsband till fönster och dörrar.

Med vår senaste innovation TP654 illmod TRIO 1050 uppfylls de nya kraven enkelt. Den unika vågstrukturen på insidan säkerställer hög täthet oavsett fogbredd.Fogbandet kombinerar dessutom prestanda med perfekta installationsegenskaper– för tillförlitliga och högkvalitativa resultat.

1) 3- lager av skum: Det grå skummet är lufttätt och består av slutna celler som skapar ett 100% säker tätning mellan fönster och vägg. Det svarta skummet har en långsammare svälltid vilket underlättar installationen.

2) Inuti produkten finns ett lufttätande lager som ansluter det gråa och svarta skummet från topp till botten,( alt från den ena till andra sidan)

Tillsammans skapar dessa två teknologier en produkt med hög prestanda som förseglar och är slagregnstät upp till 1050 Pa.

Användningsområde

TP654 är ett lufttätt multifunktionsband som används till försegling av fogar runt fönster och dörrar. Produkten skyddar mot slagregn och ger en hög lufttäthet, isolering och ljudreduktion

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

TP654 är testad enligt standard EN1027.

För att uppnå den prestandan i konstruktionen bör samtliga komponenter och samverkan mellan dessa utvärderas.

Kompatibiliteten med andra fogmassor än illbruck måste testas i förväg.

Fogbandet får inte komma i kontakt med lösningsmedelshaltiga eller aggressiva kemikalier.

Höga temperaturer påskyndar utvidgningen medan låga temperaturer fördröjer expansionen

Om produkten används i maxspannet 15-20 respektive 25- 30 är UV tåligheten endast 1 månad. Därefter måste multifunktionsbandet skyddas från UV- ljus.

De grå delarna av banden kan färgförändras om banden sitter öppet och utsätts för UV-ljus.

Expansion av banden så att en förslutning av fogen bildas beror på fogens bredd och kan ta några dagar i rumstemperatur.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Slagregnstät upp till 1050 Pa
  • Enkel montering: bandet kan monteras åt båda hållen tack vare det variabla Sd-värdet.
  • Säkerställer en lufttät anslutning mellan fönster och vägg tack vare den unika 3-lags strukturen.
  • Färre storlekar täcker ett större applikationsområde
  • Emissionstestad EC1 Plus
  • Kan monteras i alla väderlekar
  • Emissionstestad EC1 Plus
TP654 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
TP654 EC1 Plus Certifikat (sv-SE) Certifikat
TP654 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad