TP650 ILLMOD TRIO 600

Flexibelt fogband

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum. Bandet är impregnerat med konstgjord harts som motverkar brand och insidans kant har impregnerats för att ge ångtätande egenskaper.

Användningsområde

Utvecklat för att ge en extremt snabb och fullständig tätning och isolering av fönster och dörrar enligt principen öppen utåt och tät inåt.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

- Banden kan sättas i alla väderlekar och har inga begränsningar av temperatur eller fukt, men vid varm väderlek kommer banden att expandera snabbt och tvärtom vid kall väderlek.
- Vid montering i varm väderlek kan banden behöva kylas i ex. kylväska för att ge mer tid för montering.
- Vid kall väderlek tar expansionen lång tid men kan påskyndas genom att försiktigt värma banden med värmepistol, aldrig med öppen låga. Under de årstider då expansionen tar tid behöver bandet fixeras med kilar till dess att de expanderat och sitter av sig själva varefter kilarna tas bort.
- Bra temperatur att lagra banden är +1 till +20 C om möjligt, banden går att lagra kallare men ta in banden i rumstemperatur ett dygn innan installationen av banden.
- När man använder fogband för fönstertätning och önskar extra ljud och luft-tätning så foga på insidan med SP519,SP525 alternativt SP054, direkt på bandet eller genom att använda bottningslist (PR102).
- Om det fogas mot plastfolie, använd SB012/SB014), alternativt tejp, ME315.
- Applicering under mark är ej lämplig.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Lämplig för nybyggnation och renovering
  • Bibehåller fönstrets/dörrens energiprestanda
  • Slagregntålig till 600 Pa, ger även värme- och akustikisolering samt lufttäthet i en och samma produkt
  • Snabb och enkel att installera, självhäftande
  • EMICODE© EC1 PLUS, mycket låga emissioner
  • UV- och väderbeständig utsida
  • Ånggenomsläpplig
  • Lämplig för passivhus
TP650 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
TP650 EC1 Plus Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
TP650 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad