Täta fasad med fogband

illbrucks fogband TP600 är en idealisk lösning för alla situationer, oavsett om det handlar om fogar i betong, natursten, tegel eller expansionsfogar samt nyproduktion eller renoveringsprojekt. De stora fogtoleranserna och det stora urvalet av dimensioner garanterar pålitliga och hållbara fasadfogar.


Lösningar för olika fasadtyper

När det gäller utvändiga väggfogar skiljer man mellan anslutningsfogar, strukturella fogar, rörelsefogar och expansionsfogar. När man väljer en tätningslösning för fogen spelar konstruktiva överväganden en viktig roll, eftersom regnvatten på inga villkor får tränga igenom fasaden från utsidan. Fukt som tar sig in i fogen måste avledas till byggnadens utsida. Detta är viktigt för att förhindra strukturella skador.

Fasadrenoveringar är ofta mycket komplexa arbeten då fogarna inte är åtkomliga från insidan, samtidigt som det kan vara svårt att ta bort gamla tätningsmaterial. Dessutom kan tätningsprojektet försvåras av utskjutande delar, fogtoleranser och fogkanter med dålig vidhäftning. Om du väljer illbrucks fogband, exempelvis TP600, får du pålitliga fasadfogar med lång livslängd.

Impregnerade fogband erbjuder också olika möjligheter när det gäller designen. Arkitekter och montörer kan skapa skuggfogar eller införliva fogen som ett designelement genom att välja en synlig fog. Det går även att måla fogen sedan ett test med den valda färgtypen har utförts.

Krav på en fasadfog

Regntät: Förhindrar att fukt tränger in i byggnadsskalet utifrån. I många byggnader krävs att fasadfogarna motstår slagregn upp till 600 Pa.

Ånggenomsläpplig, vädertät barriär: För att täta utsidan på fasader räcker det inte med att de väderskyddande fogarna är regntäta. De måste även vara öppna för ångdiffusion så att eventuell innestängd fukt kan passera till utsidan. 

Termisk isolering: Vid isolering av nya eller renoverade byggnader kan man inte bara ställa sig frågan om det utvändiga eller invändiga skalet ska isoleras. Alla konstruktionsfogar måste behandlas för att köldbryggor ska förhindras.

Akustisk isolering: Akustisk isolering är avgörande för byggnadsanvändarnas komfort och deras livskvalitet. Fogar bidrar till att minska överföringen av buller mellan olika lokaler eller mellan utsidan och insidan av en byggnad, särskilt luftburet ljud (som musik, trafik, järnväg, flygplan etc.).

UV-skydd: Testad av ett externt laboratorium (MPA, IFT, BBA) Fogtätningar ska vara hållbara och måste ge långsiktigt UV-skydd.

Premiumfogbandet TP600 uppfyller alla dessa krav med externa tekniska och miljömässiga certifieringar (MPA, BBA, ift, Socotec, EC1Plus, A+). Detta innebär att säker och pålitlig tätning av yttre fogar i en byggnads konstruktion (med undantag för fasadkomponenter som utsätts för stående eller hydrostatiskt vattentryck, såsom yttre vattentätning under marken) framgångsrikt kan uppnås med TP600 – snabb att installera och miljövänlig.

Betongfasad

Med exponerad betongarkitektur spelar fogar en central roll - som arbets-, expansions- eller dummyfogar samt vägg- / takanslutningar. Expansionsfogar måste tätas för att säkerställa energieffektivitet, väderskydd och optimal avfuktning samtidigt. Mycket rörelse måste absorberas av fogmaterialet, inklusive temperaturfluktuationer, krympning, svullnad, vind- och trafikbelastningar samt strukturell rörelse. För att uppnå denna mängd rörelseabsorption krävs att tätningsmaterialet har höga elasticitetsnivåer.

Renovering av byggnader av prefabricerad betong kräver särskilda överväganden, eftersom läckande men otillgängliga inre anslutningar ofta leder till att varm luft tränger in i fasaden - som kan torka ut till utsidan. Här behöver du en ånggenomsläpplig tätning till utemiljön.

Om gapet i en tvåskikts betongfasad är fyllt med betong, tätar TP600 byggfogen och skyddar därmed den synliga fasaden från att släppa ut cementvatten.

Mellan varje dubbelvägg måste installatören använda en impregnerad tejp som illbrucks TP600 för att skydda den dubbla väggfinishen mot betongplattan. TP600 kan användas på ett skugggap eller synlig fog, enligt arkitektens val.

Tegelfasad

Rörelsefogarna i en tegelfasad utsätts för tunga belastningar, eftersom de ganska små tegelstenarna utövar starka horisontella och vertikala rörelser. Därför måste tätningsmaterialet också kunna hantera dessa rörelser genom att ha en hög total deformation så att fogarna bidrar till fasadens långvariga funktionalitet. Den väderbeständiga TP600 kännetecknas av sin höga rörelseabsorption (50% till 100%) och kan på ett tillförlitligt sätt täta både mycket små fogar och fogar upp till 40 mm.

Natursten fasad

Med naturstenfasader är tätningsmaterialens kompatibilitet med naturstenen av särskilt stor betydelse. Detta beror på att det är absolut nödvändigt att inga komponenter i tätningen migrerar in i stenen och ändrar dess färg. Den impregnerade fogbandet TP600 är idealisk för alla naturstenar. Även med naturstenfasader är den höga absorptionen av rörelse en viktig produktfunktion som uppfylls av TP600.

Dilatationsfog

I modern konstruktion - särskilt i bostadsbyggande - hittar du mer monolitisk murverk som är färdig med gips. För tätning av rörelsefogarna krävs ett tätningsmaterial som har en mycket hög rörelseabsorption och som tätar större fogar på ett säkert sätt. På grund av dess funktionella egenskaper är illbruck TP600 mycket väl lämpad för denna uppgift, eftersom den har en rörelseabsorptionshastighet på över 50% och erbjuder dimensioner för fog upp till 40 mm breda.