Täta fönster energieffektivt med fogband

För att säkerställa att fönstren är luft- och vädertäta och bidrar till byggnadens energieffektivitet måste de tätas med rätt fogband.  Vi på illbruck har rätt lösning för ditt projekt.


Lösningar för fönster med olika monteringspositioner

Fönstren har avgörande betydelse för energieffektiviteten hos en byggnad. Men ett fönster är aldrig bättre än dess tätning och därför är det viktigt att fönsteranslutningen noga övervägs i planeringsfasen. Enligt kraven för den tyska kvalitetsmärkningen RAL måste den vara ”mer ångtät på insidan än på utsidan” för att uppfylla kraven på energibesparing, lång livslängd och optimalt rumsklimat.

Fönstrets placering är lika viktig. Felaktig placering kan leda till hög relativ luftfuktighet som kvarstår under lång tid. Detta kan leda till andra följdproblem, i värsta fall kondensbildning. Slarviga kompromisser i samband med placering och tätning av fönster kan leda till fuktskador och mögel.

Enligt modellen med tre nivåer är fogar:

  • invändigt: lufttäta
  • i mitten: värme- och ljudisolerande
  • utvändigt: långsiktigt regntäta och ånggenomsläppliga.

Multifunktionella fogband tätar fogar i alla tre nivåer med en och samma produkt. Det finns ingen annan produkt som är lika snabb, ekonomisk och säker.

Fönsterfogar kan också tätas med tre separata produkter där impregnerade fogband används för den invändiga och utvändiga fogen. De finns många olika krav på fogband och därför delas de in i olika grupper (DIN 18542 från Beuth Verlag) utifrån den utvändiga belastningen. Grupperna benämns BG1, BG2 och BGR.