ME500 Duofolie

Flexibel fönsterfolie

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Folien består av en rivtålig väv av fleece och polyetylenpolymerer med inbyggd rörelsereserv. Folien uppfyller projekterings- och monteringsrekommendationerna i DIN 4108-7 och RAL för fönster och dörrar. Ånggenomsläppligheten (SD-värdet) ändras beroende på luftfuktigheten inuti fogen. Folien finns i två utföranden, antingen med påmonterad butyltejp eller med putsnät för förankring mot väggen. Mot fönster- och dörrar, karmar fästes folien med den inbyggda självhäftande tvåsidiga tejpen.

Användningsområde

Folien består av en rivtålig väv av fleece ochpolyetylenpolymerer.
Folien uppfyller projekteringsochmonteringsrekommendationerna i DIN 4108-7och RAL kvalitetsorganisationen för fönster och dörrar.
Ånggenomsläppligheten (SD-värdet) ändras beroende påluftfuktigheten inuti fogen.
Folien finns i två utföranden,antingen med påmonterad butyltejp eller med putsnät förförankring mot väggen.
Mot fönster- och dörrarkarmar fästesfolien med den inbyggda självhäftande tvåsidiga tejpen.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Observera - den självhäftande filmen är inte en permanent remsa fastsättning!

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Variabelt SD-värde säkerställer att fogen torkar ut snabbt och förhindrar att fukt och mögel bildas.
  • En produkt för både inom- och utomhustätning.
  • Inbyggd rörelsereserv som medger stora variationer i fogbredd och rörelseupptagning.
  • Enkel att montera mot karm och vägg.
ME500 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
ME500 EC1 Plus Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
ME500 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad