ME500 I-MEMBRANE

TwinAktiv

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Fólie je tvořena tkanou látkou odolnou proti přetržení a polyethylenovým kopolymerem. Produkt je vybaven samolepicí vrstvou určenou pro aplikaci na otvorovou výplň. Na zdivo se fólie upevňuje pomocí butylového pruhu, nebo může být přilepena lepidlem SP025 nebo OT301 nebo lze dodat i fólii vybavenou perlinkou, která se vkládá do cementového lepidla. Aplikace s SP025 je možná od +5 °C, s OT301 od -10 °C. OT301 je vhodné i pro lepení fólií na EPS.

Použití/účel

illbruck ME500 TwinAktiv je fólie určená pro utěsnění interiérové i exteriérové strany připojovací spáry otvorových výplní. Fólie mění svou prostupnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti
prostředí. Díky provedení TwinAktiv EW je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

Upozornění

Membrány mají dvě různé vrstvy:
Venkovní potištěná syntetická textilie / Vnitřní (rubová) hladká a lesklá vrstva. Vnitřní strana fólie musí být chráněna proti povětrnostním vlivům, jako je UV záření a působení pomalu odtékající nebo stojaté vody. A to jak po instalaci fólie, tak i při přepravě oken s předinstalovanou fólií apod. Kombinace těsnicích materiálů s jinými produkty může vést k jejich vzájemnému působení. Kompatibilitu je třeba v jednotlivých případech vyzkoušet.

Samolepicí upevňovací pruh musí být po celé ploše v kontaktu s osazovacím rámem, jinak by totiž mohlo dojít k problémům s přilnavostí. V zásadě je třeba fólii při pokládání nenapínat. Aby nedocházelo k délkovému pnutí, musí se fólie minimálně každých 12 metrů přerušit a znovu nalepit s přesahem. Přesah v místě styku fólie by měl být min. 20 mm. U svislých spár se horní fólie vždy lepí přes dolní.

  • Jedna fólie pro interiér a exteriér
  • Pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry jedna fólie
  • Verze EW umožňuje využití jedné fólie pro všechny běžné tvary detailů
  • Proměnlivá hodnota sd
  • Záruka maximálního odvětrání a vysychání tepelné izolace spáry
MSDS_me500_cz.pdf Bezpečnostní listy
ME500-datasheet csCZ v1.pdf TDS