ME500 I-MEMBRANE

TwinAktiv

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Fólia je tvorená tkanou látkou odolnou proti pretrhnutiu a polyetylénovým kopolymérom. Produkt je potiahnutý samolepiacou vrstvou určenou pre aplikáciu na otvorovú výplň. Na murivo sa fólia upevňuje pomocou butylového pruhu, alebo môže byť prilepená lepidlom SP025 alebo je možné dodať aj fóliu vybavenú perlinkou, ktorá sa vkladá do čerstvého lepidla.

Použitie/účel

illbruck ME500 TwinAktiv je fólia určená na utesnenie interiérovej aj exteriérovej strany pripájacej špáry otvorových výplní. Fólia mení svoju priestupnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Vďaka verzii TwinAktiv EW je aplikovateľná do všetkých bežných tvarov detailov.

  • Jedna fólia do interiéru aj exteriéru
  • na vnútorné aj vonkajšie utesnenie špáry jedna fólia
  • TwinAktiv EW umožňuje využitie jednej fólie na všetky bežné tvary detailov
  • premenlivá hodnota Sd
  • záruka maximálneho odvetrania a vysychania tepelnej izolácie špáry
MSDS_B-I-ME500_(v8-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_ME500_datasheet_TwinAktiv_sk-SK_v1.pdf TDS