ME902 Butyl- & Bitumenprimer

Spray primer

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Sprayprimer baserad på syntetgummi polymer och lösningsmedel.

Användningsområde

Sprayprimer för butyl- och bitumenbaserade band, membran ochlim. Förstärker samt förbättrar vidhäftning på grova ytor och vid kallväderlek.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Färg, lack och plast kan missfärgas v.g. skydda känsliga ytor eller testa kompatibiliteten mot dessa material.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Sprayfunktion, lätt att påföra
  • Förstärker vidhäftningen
  • anpassningsbar på lätt ojämna underlag
  • snabb och enkel installation
  • kostnadseffektiv
  • Kort torktid
  • förbättrar vidhäftningen av illbruck självhäftande tejper och membran
ME902 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
ME902 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad