AT140 HYBRID PRIMER POROUS SUBSTRATES

Primer för porösa underlag

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Lösningsmedelsburen primer för porösa ytor som förbättrar vidhäftningen för illbruck hybridmassor

Användningsområde

Förbättrar vidhäftningen mot porösa material som trä och betong och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas. Produkten är lättantändlig så håll väl borta från öppen flamma och andra antändningskällor. Var noga med säkerheten gällande lösningsmedel - elektriska fält.

  • Ger ökad vidhäftning för alla illbruck hybridmassor
  • Idealisk för tveksamma material och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta
  • Torkar snabbt
AT140 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
AT140 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad