AT140 PRIMER POROUS SUBSTRATES

Primer Zuigende ondergronden

Productzoeker

In gesprek met een bouwexpert

1-component primer. Primers, zoals AT140, hebben als functie om de verbinding (adhesie) tussen hechtvlakken en SP hybride en polyurethaan kitten te verbeteren. Als gevolg van de grote hoeveelheid verschillende materialen waarmee SP hybride en polyurethaan kitten in aanraking komen, maar ook door de zeer verschillende kwaliteit van de diverse ondergronden, kan het noodzakelijk zijn om vooraf primers te gebruiken, afgestemd op de verschillende soorten materialen.

Gebruik/doel

Grondlaag voor SP hybride en polyurethaan kitten op licht vochtige ondergronden.

Niet roken tijdens gebruik, geopende verpakkingen verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Damp niet inademen. Bij verwerking in gesloten ruimten voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met huid vermijden. Ogen beschermen.

Gevarenaanduiding
Alle primers en reinigers worden geclassificeerd en aangeduid in overeenstemming met de EG richtlijnen en de verordening gevaarlijke stoffen. Alle primers en reinigers vallen onder het transport van gevaarlijke stoffen. Het huidige veiligheidsblad 91/155/EWG is op aanvraag beschikbaar.

  • Verbetering verbinding tussen hechtvlakken en SP hybride en PU kitten
  • Geschikt voor zuigende en licht vochtige ondergronden
Veiligheidsblad AT140 NL-V16 Veiligheidsblad
Productblad AT140 Primer Zuigende ondergronden nl-NL v4 TDS