AT140 HYBRID PRIMER POROUS SUBSTRATES

Primer na savé podklady

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Použitie/účel

Impregnácia na zlepšenie priľnavosti hybridných tmelov a lepidiel na savé povrchy, viď Tabuľku priľnavosti v technických listoch hybridných produktov. Na základe skutočnosti, že jednotlivé podkladové plochy sú v praxi často odlišné, je nutné chápať odporúčania na použitie impregnácie iba ako návrh pre vlastné skúšky priľnavosti. V každom prípade by skúšky priľnavosti mali byť urobené pri všetkých dôležitých akciách a projektoch.

  • odvetranie iba 30 minút
  • jedna impregnácia na celý rad savých stavebných podkladov
  • veľmi ľahká manipulácia s balením s objemom 500 ml
MSDS_T-I-AT140_(v16-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_AT140_datasheet_Primer na savé podklady_sk-SK_v1.pdf TDS