AT140 Primer pro savé podklady

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Chemická impregnace na beton, omítku, cihelné zdivo, neošetřené dřevo a vápenopískové cihly. Uplatnění najde všude tam, kde je potřeba zajistit extrémní přilnavost tmelů a lepidel.

Použití/účel

Impregnace pro zlepšení přilnavosti hybridních tmelů a lepidel na savé povrchy viz Tabulka přilnavosti v technických listech hybridních produktů. Na základě skutečnosti, že jednotlivé podkladní plochy jsou v praxi často odlišné, je nutno chápat doporučení k použití impregnace pouze jako návrh pro vlastní zkoušky přilnavosti. V každém případě by měly být provedeny zkoušky přilnavosti u všech důležitých nebo akcí a projektů.

Upozornění

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

  • odvětrání pouze 30 minut
  • jedna impregnace na celou řadu savých stavebních ploch
  • velmi snadná manipulace s balením objemu 500 ml
msds_AT140_cz.pdf Bezpečnostní listy
AT140-datasheet csCZ v1.pdf TDS