AT140 Primer do podłoży chłonnych

Znajdź produkt

illbruck AT140 Primer przeznaczony jest do polepszenia przyczepności między chłonnymi powierzchniami a masami uszczelniającymi fugi. Ze względu na różnorodność materiałów budowlanych z którymi stykają się produkty illbruck, jak i różnorodne  powierzchnie budowlane występujące na budowie,  powstaje konieczność stosowania środków, które wzajemnie są dopasowane - nie reagują negatywnie na siebie. 1-składnikowy środek gruntujący dla hybrydowych mas klejących i uszczelniających marki illbruck.

Przed aplikacją należy przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki dostępną na stronie www.illbruck.com.
W czasie stosowania AT140 nie wolno palić papierosów, otwartą puszkę trzymać daleko od źródeł ognia. Unikać wchłaniania oparów. W czasie stosowania w zamkniętych pomieszczeniach należy zagwarantować wentylację pomieszczenia. Unikać kontaktu ze skórą. Chronić oczy.

  • Posiada optymalne właściwości przy zastosowaniu z hybrydowymi klejami oraz masami uszczelniającymi.
  • Optymalny środek gruntujący do betonu oraz innych chłonnych powierzchni budowlanych
AT140 - karta charakterystyki Karta charakterystyki
AT140 - karta produktu Karta systemu/produktu