SP519 Fasadfogmassa Pro

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Miljöanpassad elastisk mjuk fogmassa baserad på hybridpolymer. Fogmassan härdar genom reaktion med luftfuktighet.

Användningsområde

SP519 är avsedd för fasadfogning, runt dörrar och fönster, mellan olika byggmaterial såsom betong, murverk, metall och trä.
Anpassad för kalla klimat, men även användbar inomhus.
Brandklassad upp till EI60.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

- Fäster inte mot PE, PP, silikon, Teflon, nylon, Butyl, Neoprene eller EPDM.
- Ej lämplig mot tjär- och asfaltsytor, fogmassan kan missfärgas.
- Tål ej konstant långtidspåverkan av vatten och ånga.
- Övermålningsbar med de flesta vattenbaserad akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med fogen (härdad). Notera att fogar generellt inte bör övermålas. Fogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Miljöanpassad, fri från ftalater
  • Utan Isocyanater & silikoner
  • Utmärkt väder- UV och åldersbeständighet
  • Utmärkt vidhäftning
  • Brandklassad upp till EI60
  • Ger upp till 61 dB ljudreduktion i en 10 mm bred fog.
SP519 Installationsguide Brandklassning (sv-SE).pdf Appliceringsanvisningar
Fogmassor Underhållsinformation (sv-SE) Appliceringsanvisningar
SP519 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
SP519 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
SP519 EC1 Plus Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP519 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad