SP519 Fasadefug - Pro

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Miljøtilpasset elastisk fugemasse, basert på hybridpolymer. Fugemassen herder ved reaksjon med luftfuktighet. Tilpasset bruk i kaldt klima

Bruk

SP519 er egnet for fasadefuger, fuger rundt dører og vinduer, overgang mellom ulike byggematerialer som betong, mur, metall og tre og ulike kunststoffer. Tilpasset bruk i kaldt klima, men kan også brukes innendørs.

Brannklasse opp til EI60

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Hefter ikke til PE, PP, silikon, teflon, nylon, butyl, neopren eller EPDM.
Ikke egnet for tjære- eller asfaltholdige underlag, da fugemassen kan missfarges.
Liming av speil og plastmaterial som lett krakelerer.
Tåler ikke konstant og langvarig påvirkning fra vann eller fukt.
Overmalbar med de fleste vannbaserte akrylmalinger når gjennomherdet. Test kompabiliteten på et lite område med herdet fugemasse. Merk at fugemassen er elastisk og kan føre til sprekkdannelse i malingen.

Les sikkerhetsdatabladet nøye før arbeidet påbegynnes.

  • Svært god vedheft
  • Luktsvak
  • Høy vær- og UV-bestandighet
  • Miljøtilpasset. Inneholder ikke ftalater
  • Ytelseserklæring SP519-20160627
  • Brannklassifisert opp til EI60
Fugemasse innvendig vedlikehold (nb-NO) Brukerveiledning
SP519 Ytelseserklæring DoP (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
SP519 Sikkerhetsdatablad (nn-NO).pdf Sikkerhetsdatablad
SP519 EC1 Plus Sertifikat (nn-NO).pdf Sertifikat/HEA2
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP519 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad