Těsnicí systém illbruck i3

illbruck i3 je těsnicí systém, který zajišťuje dokonalé utěsnění připojovacích spár u otvorových výplní.


i3_system_img

illbruck i3, těsnicí systém pro montáž otvorových výplní, byl vyvinut společností Tremco CPG podle požadavků německé stavební legislativy, reflektující rostoucí nároky na úsporu energií v budovách.

Místem, které je nejvíce vystavené energetickým ztrátám je právě okno s jedním velmi nepatrným detailem: připojovací spárou. Tato dříve opomíjená stavební část se dnes dostává také u nás do zorného pole akademické obce a výrobců oken.

Stejně jako ve většině zemí EU, upravuje i česká legislativa požadavky na zabudování otvorových výplní. Ty jsou detailně řešeny v nové prováděcí normě ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, vydané k 1. 5. 2014

V obecné rovině se illbruck i3 skládá z těchto izolačních roviny:

 1. Exteriérová hydroizolační a větrotěsná rovina
  Zajišťuje exteriérová paropropustná fólie

 2. Vnitřní tepelná izolace
  Zajišťuje PUR pěna

 3. Interiérová vzduchotěsná a parobrzdicí rovina
  Zajišťuje interiérová parobrzdicí fólie

Přehled těsnicích systémů illbruck i3 podle způsobu montáže

Základní montáž

 1. illbruck ME321
 2. PUR pěna
 3. illbruck ME320

Základní montáž využívá exteriérové hydroizolační fólie a interiérové parotěsné fólie dle zásady „uvnitř těsnější než venku“. Tepelná izolace spáry je zajištěna elastickou PUR pěnou.

Rychlá montáž

 1. illbruck ME508
 2. PUR pěna
 3. illbruck ME508

Pro rychlou montáž je navržen systém s inteligentními fóliemi Twinaktiv, které se díky své proměnlivé hodnotě Sd (difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy) aplikují, jako jeden materiál, v interiéru i exteriéru. Fólie je opatřena akrylovou samolepicí vrstvou.

Hi-Tech montáž

 1. All-In-One systém illbruck TP654

Nejpokročilejší utěsnění připojovací spáry nabízí all-in-one systém illbruck TP654. Ten v podobě jediné komprimační impregnované pásky poskytuje všechny tři roviny těsnění: exteriérovou hydroizolaci, středovou tepelnou izolaci a interiérovou parozábranu.

Řešení pro dodatečné fasádní izolace

 1. illbruck ME508
 2. PUR pěna
 3. illbruck ME508

Systém utěsnění připojovací spáry při navazující aplikaci kontaktní fasádní izolace. 

Řešení exteriérových parapetů

 1. illbruck PR003
 2. PUR pěna
 3. illbruck ME508
 4. illbruck TP600

Parapet je nedílnou součástí každé otvorové výplně a měl by sloužit nejen k pohledovému ukončení okna, ale především k důkladnému vodotěsnému a tepelněizolačnímu zajištění.

Řešení pro předokenní rolety

 1. All-In-One systém illbruck TP654

Utěsnění spáry mezi roletovým kastlíkem a stavební konstrukcí komprimační páskou TP654.