FM355 LOW EXPANSION FOAM

Nízkoexpanzní pěna

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Nízkoexpanzní jednokomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony, reagující vzdušnou vlhkostí. Pěna není UV odolná.

Použití/účel

FM355 je PUR pěna s inovovanou chemickou recepturou s vysokou vydatností, minimálním smrštěním a aplikovatelností po celý rok. FM355 je ideální pro utěsnění připojovací spáry oken a dveří a utěsnění spár, otvorů a prostupů. Produkt slouží jako tepelně a zvukově izolační materiál a je též vhodný pro lepení. Pěna FM355 je zpracovatelná již od -10 °C.

  • Velmi nízká expanze
  • vysoká vydatnost až 17 m při spáře 3 x 7 cm
  • aplikace od -10 °C
  • výborná rozměrová stabilita
  • excelentní struktura pěny
MSDS_fm355_cz.pdf Bezpečnostní listy
FM355-datasheet csCZ v1.pdf TDS