Bezpečné zacházení s isokyanáty

Nové omezení týkající se využití isokyanátů bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. srpna 2020. Toto nařízení se zaměřuje na respirační a kožní senzibilizaci, která může být způsobena isokyanáty, a vyžaduje školení před použitím příslušných produktů obsahujících isokyanáty.


Aby pracovníci mohli i nadále bezpečně pracovat s isokyanáty, stanou se od 24. srpna 2023 a následně každých 5 let povinná školení pro profesionální a průmyslové aplikátory produktů s obsahem isokyanátů, jejichž celková koncentrace ve výrobku má hladinu >0,1 %. V našem sortimentu se jedná o výrobky na bázi polyuretanu.

CO TOTO OMEZENÍ ZNAMENÁ?

  • Správné označování výrobků na etiketách. 
  • Dotčené výrobky uvedené na trh po 24. únoru 2022 musí být na etiketě jasně viditelně označeny požadavkem na školení.

ŠKOLENÍ PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ

Do 24. srpna 2023 musí všichni komerční nebo průmysloví uživatelé produktů obsahujících isokyanáty absolvovat aplikační školení, po kterém obdrží certifikát opravňující k dalšímu použití.

KDE SE MOHU ZÚČASTNIT ŠKOLENÍ?

ISOPA/ALIPA a řada průmyslových partnerů organizují komplexní školicí program k zajištění bezpečného používání isokyanátů pro výrobce a profesionální uživatele. Poskytovaná školení jsou v současné době k dispozici v němčině, angličtině, holandštině, italštině, francouzštině a španělštině. Všechny jazyky v rámci EU budou k dispozici do konce roku 2022.

Jako zákazníci Tremco CPG můžete využit níže uvedený voucher, který vám zajistí přístup k bezplatnému školení: FEICA_21_C24

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

JE POUŽÍVÁNÍ IZOKYANÁTŮ NEBEZPEČNÉ?

Stejně jako u jakékoli jiné látky je použití isokyanátů bezpečné, pokud se s chemikáliemi zachází v souladu s příslušnými opatřeními pro řízení rizik a bezpečnostními opatřeními. Je také důležité zdůraznit, že v hotových výrobcích se již nenacházejí žádné isokyanáty. Ty se používají pouze jako reaktivní chemikálie, což znamená, že reagují s polyolem za vzniku PUR produktu a jsou v tomto procesu kompletně spotřebovány. 

POKUD JSEM PRODEJCE NEBO DISTRIBUTOR VÝROBKŮ NÁS BÁZI POLYURETANU, CO MÁM DĚLAT?

Předejte svým zákazníkům informace, které obdržíte od svého dodavatele produktu. 

JAKÁ JE SITUACE U NEPROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ, TEDY KUTILŮ?

Nové nařízení se týká pouze profesionálních zpracovatelů ve stavebnictví a průmyslu. Již před několika lety vstoupilo v platnost samostatné omezení, které se týká kutilů. 

KDY MUSÍ BÝT AKTUALIZOVÁNA ETIKETA VÝROBKU OBSAHUJÍCÍHO ISOKYANÁTY?

Právní požadavky se projevily na obalech příslušných výrobků uvedených na trh již po 24. únoru 2022. Jinými slovy, produkty vyrobené 24. února 2022 nebo později musí obsahovat toto označení: Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.