Technický servis Tremco CPG

Technické poradenství a školicí programy


Projekce

Důkladná znalost problematiky montáže otvorových výplní nás zavazuje k poskytování dalších souvisejících odborných služeb, do kterých spadá projekce. Správné vypracování detailu s navrženým utěsněním připojovací spáry může být pro mnoho projektantů zátěží. Pro nás je to denní rutinou.

V rámci bezplatné podpory provádíme:

  • Návrhy utěsnění spár na obvodovém plášti budov
  • Tepelně technické výpočty
  • Tvorba detailů v Autocad
  • Konzultace

Technický servis

Najít to správné řešení, sladit různé systémy do funkčního celku a vše obhájit u investora. To je jen obecně popsaná úloha technického servisu Tremco illbruck. V praxi si zakládáme na úzké komunikaci se zákazníkem, neboť víme, jak problematické bývají některé stavební detaily a jak kriticky důležitá je okamžitá pomoc. Servisní podpoře přikládáme stejnou váhu jako našim produktům, což je jedním z důvodů, proč jsme v ní nejlepší.

V rámci bezplatné podpory provádíme:

  • Asistence při realizacích
  • Stavební dohled
  • Produktové konzultace
  • Obchodní poradenství
  • Technické návrhy a řešení
montazokna_img

Externí technické portály

Přejít na sekci
Certification

Certifikační program

Systém pro udělování profesních certifikací pro montáž systému illbruck i3

Přejít na Certifikační programy