Rozšíření pro systémy SY001 PRO a SY002 LITE

PR015 je speciální deska vyrobena z PUR recyklátu sloužící jako rozšíření stávajících předsazených systémů SY001 PRO a SY002 LITE, kdy je omezený prostor na obvodovém zdivu nebo stropní desce, a kdy překáží např. izolační fólie, tepelná izolace, omítka, balkóny apod.


Deska PR015, která spolu s lepidly a kotvícími elementy vytváří systém s označením SY003, slouží k bezpečnému upevnění a utěsnění okenních a dveřních prvků v úrovni ETICS - vnější kontaktní zateplovací systém. Desky se lepí pomocí SP351 na nosný konstrukční podklad (beton). Všechny vznikající síly jako zatížení větrem, vlastní hmotnost a případné další zatížení se tak přenášejí lineárně na nosný stavební díl nebo do něj. To umožňuje přenos celkově mnohem vyšších zatížení než u čistě šroubovaných systémů.