Systém předsazené montáže oken SY002 LITE

Lehčený plně kotvený systém vyložení okna do fasádní tepelné izolace.


sy002_touskov

Lehčený stavebnicový systém předsazené montáže okna SY002 LITE

Systém předsazené montáže okna SY002 LITE rozšiřuje lety prověřenou a spolehlivou sestavu SY001 využívající nosné profily z materiálu Purenit.
Verze LITE je postavena na lehčených profilech z materiálu polystyrol, které plní jak úlohu nosnou, tak i zateplovací. Práce s tímto systémem je proto mnohem jednodušší a vzhledem k minimální hmotnosti profilů i pracovně příjemnější.

Komfort a spolehlivost

Nosné profily jsou vyráběny z lehkého, ale přitom velmi trvdého polystyrolu, vážícího jen několik gramů. Přeprava profilů, stejně jako manipulace při montáži nebyla nikdy komfortnější.

Nulová chybovost

Každý nosný profil je vybaven předvrtanými děrami pro šrouby s doporučenými rozestupy 10 cm. Při montáži není nutné nic odměřovat a nelze tak udělat chybu.

Snadné nastavování

Profily lze efektivně nastavovat díky ukončovacím zámkům na každé straně. Zámky zaručují rovinnost spojených profilů.

Plně certifikovaný systém

SY002 LITE je tradičně plně certifikovaný od renomovaných německých autorit jako IFT Rosenheim, MPA Bau Hannover a DIBT.

SY002 LITE - Příklad s vyložením 80 mm

  1. Nosný profil PR150 š. 80 mm
  2. Šroub B-FK-T30
  3. Lepicí tmel illbruck SP351
  4. Komprimační páska TP654SY002 LITE - Příklad s vyložením 200 mm

  1. Nosný profil PR150 š. 200 mm
  2. Šroub B-FK-T30
  3. Lepicí tmel illbruck SP351
  4. Komprimační páska TP654

Komponenty systému