TP651 ILLMOD TRIO 600

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Měkčený pěnový polyuretan s otevřenými póry impregnovaný umělou pryskyřicí zpomalující hoření. Rozdílné vlastnosti týkající se difúze páry jsou dosaženy jednostrannou impregnací bočních ploch.

Použití/účel

illbruck illmod Trio FBA je impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro komplexní utěsnění parapetní spáry. Je vhodná zejména k utěsnění připojovacích dilatačních spár otvorových výplní. Vytvořený spoj je vodotěsný, vzduchotěsný a spára je také výrobně tepelně izolována. illmod Trio FBA je izolačním materiálem, který umožňuje utěsnění parapetní spáry pod podkladním profilem pouze jedním produktem a přitom stále platí princip „uvnitř těsněji než zvenku“. Produkt byl vyvinut pro extrémně rychlou a bezpečnou izolaci při montáži oken a dveří.

  • Vysoká těsnost proti vodě
  • těsnost proti přívalovému dešti
  • zpracování nezávislé na počasí
  • jednoduchá a rychlá izolace oken v jednom pracovním kroku
MSDS_tp651_cz.pdf Bezpečnostní listy
TP651-datasheet csCZ v1.pdf TDS