Tesniaci systém illbruck i3

illbruck i3 je tesniaci systém, ktorý zaisťuje dokonalé utesnenie pripojovacích škár pri otvorových výplniach.


i3_system_img

illbruck i3, tesniaci systém pre montáž otvorových výplní, bol vyvinutý spoločnosťou Tremco CPG podľa požiadaviek nemeckej stavebnej legislatívy, reflektujúce rastúce nároky na úsporu energií v budovách.

Miestom, ktoré je najviac vystavené energetickým stratám je práve okno s jedným veľmi nepatrným detailom: pripojovacou škárou. Táto skôr zabúdaná stavebná časť sa dnes dostáva aj u nás do zorného poľa akademickej obce a výrobcov okien.

Rovnako ako vo väčšine krajín EÚ, upravuje aj slovenská legislatíva požiadavky na zabudovanie otvorových výplní. Tie sú detailne riešené v norme STN 73 3134 Okná a vonkajšie dvere - Požiadavky na zabudovanie, vydané k 1. 1. 2010

Vo všeobecnosti sa illbruck i3 systém skladá z týchto izolačných rovín:

 1. Exteriérová hydroizolačná a vetrotesná rovina
  Zaisťuje exteriérová paropriepustná fólia

 2. Vnútorná tepelná izolácia
  Zaisťuje PUR pena

 3. Interiérová vzduchotesná a parobrzdiaca rovina
  Zaisťuje interiérová parobrzdiaca fólia

Prehľad tesniacich systémov illbruck i3 podľa spôsobu montáže

Základná montáž

 1. illbruck ME321
 2. PUR pena
 3. illbruck ME320

Základná montáž využíva exteriérové hydroizolačné fólie a interiérové parotesné fólie podľa zásady „vnútri tesnejšie ako vonku“. Tepelná izolácia škáry je zaistená elastickou PUR penou.

Rýchla montáž

 1. illbruck ME508
 2. PUR pena
 3. illbruck ME508

Pre rýchlu montáž je navrhnutý systém s inteligentnými fóliami Twinaktiv, ktoré sa vďaka svojej premenlivej hodnote Sd (difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy) aplikujú, ako jeden materiál, v interiéri aj exteriéri. Fólia je vybavená akrylovou samolepiacou vrstvou.

Hi-Tech montáž

 1. All-In-One systém illbruck TP654

Najpokročilejšie utesnenie pripojovacej škáry ponúka all-in-one systém illbruck TP654. Ten v podobe jedinej komprimačnej impregnovanej pásky poskytuje všetky tri roviny tesnenia: exteriérovú hydroizoláciu, stredovú tepelnú izoláciu a interiérovú parozábranu.

Riešenia na dodatočné fasádne izolácie

 1. illbruck ME508
 2. PUR pena
 3. illbruck ME508

Systém utesnenia pripojovacej škáry pri nadväzujúcej aplikácii kontaktnej fasádnej izolácie.

Riešenie exteriérových parapetov

 1. illbruck PR003
 2. PUR pena
 3. illbruck ME508
 4. illbruck TP600

Parapet je neoddeliteľnou súčasťou každej otvorovej výplne a mal by slúžiť nielen na pohľadové ukončenie okna, ale predovšetkým na dôkladné vodotesné a tepelnoizolačné zaistenie.

Riešenie pre predokenné rolety

 1. All-In-One systém illbruck TP654

Utesnenie škáry medzi roletovým kastlíkom a stavebnou konštrukciou komprimačnou páskou TP654.