TP300 ILLAC 300

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

K výrobě této těsnící jednostranně lepící pásky je použito polyuretanové pěnové hmoty, která je modifikována impregnací na bázi akrylátového polymeru.

Použití/účel

TP300 illac je speciálně impregnovaná těsnicí páska, dodávaná v komprimovaném stavu. Je určena k utěsněni proti hluku, zatékání, prachu, průvanu a zabraňuje vzniku tepelných mostů. Používá se při utěsňovaní styčné spáry pasových oken, dilatačních spár mezi otvorovou vyplní a přilehlou konstrukci nebo jako těsnicí vymezovací páska. Páska není UV stabilní.

  • jednostranné potažení pásky lepidlem usnadňuje montáž
  • dobrá snášenlivost s běžně používanými těsnícími materiály
  • aplikace je možná při libovolné teplotě
  • minimální vznik odpadu při aplikování
MSDS_tp300_CZ.pdf Bezpečnostní listy
TP300-datasheet csCZ v7.pdf TDS