i3: wariant tekstylny & płynny LD-OS

illbruck i3 to warstwowy system uszczelniająco-izolujący do złączy okiennych i drzwiowych, gwarantujący utrzymanie parametrów stolarki na lata. Prawidłowe połączenie okna z konstrukcją, oprócz szeregu korzyści, ma także znaczenie dla portfela inwestora dzięki zapobieganiu niekontrolowanej ucieczce ciepła zimą czy generowaniu wyższej energii na chłodzenie pomieszczeń latem. To system przyczyniający się poprawy efektywności energetycznej budynków.  


Dzięki dużej ilości posiadanych detali technicznych, które udostępniamy na żądanie, praca projektantów staję się łatwiejsza. W jego systemu wchodzą komponenty do każdej z trzech warstw uszczelnienia złącza. Projektanci mają zatem do dyspozycji kompletny system produktów, wyróżnionych znakiem jakości RAL dla materiałów i systemów do uszczelniania złączy, które pomyślnie przeszły wymagane badania. Komponenty systemu illbruck można ze sobą łączyć w kombinacjach spełniających wymagania każdej inwestycji. Projektanci mogą zadecydować, który wariant systemu powinien być użyty w danym przypadku. Każdy produkt z tego asortymentu przeszedł badania wytrzymałościowe oraz został skontrolowany pod kątem obecności lotnych substancji organicznych (certyfikaty GEV-Emicode EC1 Plus, przyznawane produktom o granicznie niskiej emisyjności).

Montaż okna w licu muru – system illbruck i3

  • Zapobiega zimnym przewiewom i niekontrolowanej ucieczce ciepła
  • Pozwala na zmniejszenie kosztów zużycia energii na ogrzewanie budynku
  • Utrzymuje parametry izolacyjne okna w całym okresie jego użytkowania
  • Poprawia komfort – cisza i zdrowie powietrze w pomieszczeniu (zniwelowane ryzyko wystąpienia pleśni w strefach przyokiennych)
  • W pełni kompatybilne ze sobą produkty w obrębie systemu
  • Bezpieczne dla alergików wyroby z certyfikatem GEV-EMICODE (Niemcy)
  • Liczne badania w Instytucie Techniki Okiennej ift-Rosenheim, wyróżnienie znakiem jakości RAL
  • Kompletny system zapewnia dostęt do rozwiązania właściwego dla każdej sytuacji montażowej
  • Ochrona przez włamaniem – dostępna opcja montażu okna w klasach RC2 i RC3
  • 10-letnia gwarancja funkcjonalności produktów w systemie illbruck i3

System illbruck i3 – wariant tekstylny i płynny

Zapobieganie szkodom budowlanym

Produkty te zapewniają wysoką jakość, która jest regularnie sprawdzana i potwierdzana przez zewnętrzne instytuty badające. Na przykład illbruck poddaje teraz taśmy do uszczelniania spoin 24-letnim badaniom narażenia na swobodne działanie czynników atmosferycznych. Raz w roku firma MPA Bau Hanower przyjeżdża do Bodenwöhr i sprawdza skuteczność taśm pod względem odporności na oddziaływanie intensywnego deszczu TP600 illmod 600 w próbce, która przez cały rok jest narażona na działanie deszczu, lodu, śniegu i słońca. Dotychczas badania przeszliśmy  w 100% pozytywnie 24 razy!

Kolejnym potwierdzeniem jest znak CE dla TP600 illmod 600 i badania jakości RAL dla taśm premium TP600 illmod 600.

Wszystko to illbruck przekazuje inwestorom ze 10-letnią gwarancją skuteczności dla TP600 illmod 600.

Dzięki innowacyjnym produktom

Nasza historia przedstawia wiele na to dowodów. Choćby taśmy uszczelniające do spoin i taśmy wielofunkcyjne. Gdy w 1995 roku opracowana i wprowadzona została taśma uszczelniająca do spoin illbruck TP600 illmod 600 z impregnacją na bazie wodnej, była to pierwsza taśma spełniająca bardzo wysokie wymagania według późniejszej normy DIN18542: trudnozapalność B1!

Potwierdzeniem jest: „tape it to the top” –  z taśmami illbruck jesteście Państwo na dobrej pozycji!

Wpływ na zdrowie i oszczędność energii

Poprzez certyfikat ISO 14001 potwierdzamy że produkcja naszych produktów jest zgodna z międzynarodowymi standardami zarządzania środowiskiem, które ustanawiają obowiązujące wymagania na całym świecie.

Certyfikat EC1PLUS dla taśm uszczelniających illbruck TP600 illmod 600, TP610 illmod Eco potwierdza ich małą emisyjność.

System illbruck i3 – wariant tekstylny

Wariant tekstylny jest naszym tradycyjnym, niezawodnym wariantem opartym o montaż za pomocą folii i taśm.

System illbruck i3 – wariant płynny

Rozszerzyliśmy ofertę illbruck o nowy wariant szczelnego systemu montażu okien, oparty o zastosowanie innowacyjnej – pierwszej, aktywnej membrany płynnej LD926 do złączy okiennych.

Dzięki właściwości zmiennego oporu dyfuzyjnego, zależnego od poziomu wilgotności przy membranie, zapewnione jest ciągłe osuszanie warstwy izolacyjnej złącza przez cały rok (rekomendowana piana montażowa FM330 w zestawie), bez względu na warunki klimatyczne i wilgotnościowe otoczenia. Właściwość ta sprawia, że możliwe jest zastosowanie tej samej, aktywnej powłoki po obu stronach złącza jednocześnie. Rozwiązanie o takiej funkcjonalności, znane było dotąd jedynie z technologii membran tekstylnych illbruck Duo.

Wariant płynny doskonale nadaje się do stosowania zarówno przy wymianach okien, o czym szerzej w dedykowanym materiale informacyjnym, jak i montażu okien w nowych budynkach.


Produkty systemu illbruck i3