FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Elastická pěna PRO Perfect

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Jednokomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony, reagující vzdušnou vlhkostí. Pěna není UV stabilní.

Použití/účel

Oknařská pěna FM330 je unikátním produktem svého druhu. Slouží jako dlouhodobě „elastický“, tepelně a zvukově izolační materiál. Vysoce vhodný pro montáž otvorových výplní a dveří rovnež pro vyplnění a utěsnění dilatačních spár.

  • Elastická pěna
  • Pružnost až 35%
  • Minimální post expanze
  • Výborná řezatelnost
  • Nedeformuje okenní rámy
  • Aplikace možná od - 3°C
MSDS_fm330_cz.pdf Bezpečnostní listy
FM330-datasheet csCZ v1.pdf TDS