TP603 ILLAC 600

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Pěnový materiál na bázi polyuretanu s převážně otevřenou strukturou buněk a disperzní impregnací. Bez rozpouštědel.

Použití/účel

TP603 illac 600 je předstlačená impregnovaná pěnová páska. Materiál se používá k vytvoření uzávěru dlouhodobě těsného proti průchodu hnané dešťové vody, ale zároveň difúzně otevřeného. Používá se hlavně v dilatačních spárách, kde lze zvláště ocenit schopnost pásky vyrovnat rozměrové tolerance.

Upozornění

Role v otevřeném kartonu, po ukončení aplikace zatižte. Předejdete tak jednostrannému bočnímu teleskopování rolí.

Při nedodržení zasunutí pásky do spáry min. 2 mm může v některých případech docházet k negativním změnám vodotěsnosti pásky. V případě potřeby utěsnění spár, které jsou zároveň s vnější rovinou
fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte.

Při mechanickém zatížení zabudované pásky obrusem apod. může docházet ke drolení materiálu na povrchu. Toto však nemá negativní vliv na funkčnost produktu a jeho vodotěsnost, elasticitu, UV stabilitu a tepelně technické vlastnosti. Jedná se pouze o estetickou záležitost.

Vyvarujte se průsaku hnané dešťové vody podél sousedních materiálů. Neošetřené dřevo nebo savé a porézní povrchy by měly být ošetřeny pomocí impregnace před instalací pásky.

Při instalaci pásky je třeba zamezit, aby těsnicí páska byla ponechána v nestlačeném stavu a během té doby nasákla vodou a následně byla stlačena ve spáře.

  • Těsnost vůči hnanému dešti do 600 Pa
  • UV stabilní
  • difúzně otevřené těsnění