Fasádní systémy

Absolutní ochrana před povětrnostními vlivy.


facades

Rastrové fasády jsou v posledních deseti letech nejčastěji používaným lehkým obvodovým pláštěm při výstavbě moderní budov. Jsou tvořeny hliníkovou konstrukcí, složenou ze sloupků a vodorovných příčníků, do níž se vkládají výplňové prvky jakými jsou skleněné tabule, okenní výplně nebo plné tepelně izolační desky. Celý takto vytvořený plášť je nutný kompletně utěsnit proti povětrnostním vlivům.

Níže zobrazená systémová řešení illbruck jsou pouze modelovými příklady nejčastějších konstrukčních detailů. Celá řada řešení je obvykle navrhována na míru konkrétnímu projektu.

Těsnicí systém pro rastrové fasády

Utěsnění konstrukce ke stropní desce

 1. illbruck ME210
 2. Tepelná izolace
 3. illbruck ME220

Systém se skládá z osvědčených a robustních EPDM fólií, které jsou ve variantách základních (lepí se lepidlem illbruck OT015), celoplošně  samolepicích (označení VV) a se samolepicími pruhy (označení SV).

Utěsnění konstrukce ke sloupku

 1. illbruck ME220
 2. Tepelná izolace
 3. illbruck ME210

Systém se skládá z osvědčených a robustních EPDM fólií, které jsou ve variantách základních (lepí se lepidlem illbruck OT015), celoplošně samolepicích (označení VV) a se samolepicími pruhy (označení SV).

Napojení interiérové příčky ke konstrukci

 1. illbruck TP300
 2. illbruck SP525

Řešení pomocí tandemu komprimační impregnované pásky illbruck TP300 a vysoce kvalitního pohledového fasádního tmelu illbruck SP525.

Uzavření spodní části konstrukce

 1. illbruck ME220
 2. Tepelná izolace
 3. illbruck ME110 Bitumen HDPE
 4. Hydroizolace

Napojení fasádního pláště k venkovní konstrukci. Utěsnění pomocí EPDM fólie s vnitřní parotěsnou bitumen HDPE fólií.

Těsnicí systém pro terčové fasády

Utěsnění spár mezi skleněnými dílci

 1. illbruck FS500
 2. Tepelná izolace
 3. illbruck TN133
 4. Hydroizolace

Systém je tvořen vysoce kvalitním a lety prověřeným tmelem a těsnicím
PE provazcem.

Těsnicí systém pro posuvné atypické prvky

Utěsnění spár podlahové části balkonové otvorové výplně

 1. illbruck ME220
 2. illbruck ME210
 3. illbruck FM330
 4. illbruck SP525 + TN133

Tento velmi exponovaný detail je řešen robustním systémem složeným z EPDM fólií, elastické PUR pěny a kvalitním fasádním tmelem.

Utěsnění spár podlahové části posuvných dveří

 1. illbruck ME220
 2. Podlahový profil
 3. illbruck ME210

Typické řešení pro napojení posuvných dveří s venkovní konstrukcí. Osvědčené řešení pomocí EPDM fólií.

Těsnicí systém pro provětrávané fasády

Vodotěsné zajištění fasádní konstrukce - dřevostavba

 1. illbruck ME011
 2. illbruck ME315
 3. illbruck OT301

Detail provětrávané fasády na dřevostavbě. Řešení pomocí UV stabilní fasádní membrány a doplňkovými komponenty k prolepování.

Vodotěsné zajištění fasádní konstrukce - monolit

 1. illbruck ME010
 2. illbruck ME315

Provětrávaná fasáda na monolitické stavbě. Vodotěsné zajištění pomocí trvale UV stabilní membrány s třídou hořlavosti B1.