Montáž oken dle ČSN 74 6077

O správné montáži hovoříme tehdy, pokud bylo okno nainstalováno do otvoru v souladu s platnou technickou prováděcí normou (ČSN 74 6077). Jednoduše řečeno, kromě bezchybného ukotvení okna je nezbytné také zajistit utěsnění tzv. připojovací spáry, tedy prostoru mezi okenním rámem a ostěním.


Okno_tp652

To se někdy záměrně a někdy zase mylně provádí „pouze“ montážní pěnou. Tento fatální omyl pak vede k postupnému zatékání dešťové vody do interiéru, k vlhnutí ostění a ke vzniku plísní. Každá PUR pěna je totiž velmi nasákavým materiálem a rychle degraduje na slunci, to poznáme obvykle podle narezlé barvy. Proto je nutné tento tepelný izolant chránit speciálními fóliemi.

Proč vůbec mít kvalitně namontované okno?

  • Legislativní předpis ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
  • Zamezení výskytu plísní v ostění okna
  • Zamezení vzniku tzv. chladných rohů
  • Zamezení protahování vzduchu mezi rámem a ostěním
  • Zachování dlouhé životnosti okna

Přejít na těsnicí systémy illbruck pro montáž oken