Systém předsazené montáže oken SY001 PRO

Nejpreferovanější plně lepený předsazený systém od roku 2012.


pmo_dojacek

Pasivní a nízkoenergetické standardy, stejně jako zpřísňující se legislativa v oblasti energetické náročnosti budov, jsou stimulem pro všechny inovátory zabývající se problematikou utěsňování. Novým systémem předsazené montáže oken, tedy usazení okna do prostoru fasádní izolace, dokazuje Tremco illbruck opět své prvenství. Celý systém je založený na komponentovém principu, jednoduchosti a tradiční funkčnosti. Jako jediný splňuje nejvyšší nároky ze strany legislativy, investorů a montážních firem.

Jednoduché stavebnicové řešení

Komponentový systém předsazené montáže illbruck je založen pouze na lepení. Na to byl testován a posuzován v renomovaných institutech ift Rosenheim a MPA Hannover. Výsledky těchto zkoušek jsou součástí ETA schválení, kterým je systém vybaven. Nenajdeme zde žádné potenciální tepelné vodiče, které by snižovaly účinnost řešení. Mechanické zajištění se v systému aplikuje jen jako pomocné, nikoliv jako nosné.

Jak to funguje?

U systému illbruck nese hlavní zátěž nosný profil PR007. Profil je lehký, snadno řezatelný a zároveň dostatečně tuhý a pevný pro přenesení hmotnosti okna. Velkou výhodou montáže profilu PR007 je kombinovaný způsob fixace. Jedná se o kombinaci lepení s pomocí extrémně výkonného lepidla illbruck SP340 a pojistného kotvení. Takovým způsobem je dosaženo maximální únosnosti spoje (min.200 kg na běžný metr) a těsnosti profilu PR007 vůči stavbě.

Okno je poté upevněno do rámu, tvořeného profily PR007, pomocí běžných šroubů, které jsou k tomu určené. Kombinovaný způsob fixace nosného profilu PR007 je rychlý a snadný. Společně s dalším systémovým zateplovacím profilem PR008 přináší velmi dobré tepelně izolační vlastnosti detailu.

Upevnění předsazeného rámu na okno

Kompletace předsazeného systému illbruck je snadná jako dětská stavebnice. Jednotlivé nosné profily se přilepí, speciálním lepidlem illbruck SP340, na stěnu. Takto navržený systém upevnění dovoluje přenesení veškerých působících sil do velké podkladní plochy, což umožnuje systému přenášet vysoká zatížení bez rizika poškození nebo vylomení podkladu. Tím odpadá nutnost důsledně posuzovat únosnost mechanických kotev a jejich vzdálenost od okrajů. Kotvy slouží pouze jako sekundární jištění profilů, aby bylo dosaženo co nejvyšší bezpečnosti systému a uživatelského komfortu při samotné montáži profilů. 

Utěsnění připojovací spáry v hotovém rámu

Utěsnění spáry mezi vsazeným oknem a předsazeným rámem je velmi jednoduché a rychlé: použije se komprimační páska TP652 illmod Trio+, která představuje kompletní třívrstvý těsnicí systém. Páska se aplikuje na okenní rám, který je potom do předsazeného rámu vložen. Páska poté pozvolna expanduje a vyplní celou spáru. Vodorovná spára u parapetní roviny se navíc zajistí hydroizolační samolepicí fólií Twinaktiv ME508. 

Proč montovat okno do tepelné izolace?

  • Nulové tepelné mosty
  • Nezbytnost u nízkoenergetických a pasivních domů
  • Zachování přirozeného vzhledu okna i při použití silných fasádních izolací

Jeden systém, 3 různé varianty vyložení:

Vyložení 35 mm s nosným hranolem PR011

Je-li plánovaná montážní poloha okna napůl v zadním zdivu a napůl v rovině izolace, dochází k problémům při upevnění a utěsnění. Montážní šrouby okna se nedají použít, protože by musely být velmi hustě našroubovány na vnější hraně otvoru hrubé stavby – požadované vzdálenosti od kraje by nevyhovovaly.

Typická situace pro použití kovových příložek, pomocí nichž je však dosahována jen nízká tuhost. Pro utěsnění se většinou udává jen jedna cca 4 cm široká kontaktní plocha. Tento problém lze snadno vyřešit pomocí nosného hranolu PR011 o šíři 35 mm, který se aplikuje zvenku na stěnu.

Hranol zvětšuje kontaktní plochu utěsnění, takže toto může být provedeno jednoduše a spolehlivě pomocí TP652 illmod trioplex+. Prostřednictvím podpůrného efektu hranolu ve spojení s velmi pevným lepidlem SP340 je problém příliš malých vzdáleností k okraji při použití rámových šroubů vyřešen.

Vyložení 90 mm s nosným hranolem PR007

U této systémové varianty, zavedené na jaře 2012, je rám tvořen tříhranným profilem s tupými hranami. Toto se osvědčilo zejména u fasád provedených pomocí integrovaného systému tepelné izolace.

Použití izolačního klínu PR008, speciálně vyvinutého pro napojení na následné zdivo, zvyšuje tepelnou izolaci. Tisíce metrů rámu, které byly dosud zabudovány, udávají bezpečnost systému, který sloužil jako základna pro vývoj systémových typů 1 a 3.

Vyložení 120 - 200 mm s nosným L profilem PR010

Systémová varianta s rámem ve tvaru L je vhodná pro největší vyložení okna a je k dispozici v rozměrech od 120 až do 200 mm.

Noha úhelníku (plocha, která doléhá na surovou stavbu) je široká 120 mm a nabízí tím ideální pákové poměry. Kromě nalepení musí být každý úhelník mechanicky zajištěn pomocí šroubů.

Komponenty systému