Certifikační program

Systém pro udělování profesních certifikací pro montáž systému illbruck i3


Chcete získat kvalifikaci a praktické dovednosti pro montáž těsnicího systému illbruck i3? Pojďme se dohodnout na termínu! Školení probíhá v našich školicích prostorách v Praze 3. Základní školení zabere max. půl dne. Vyšší stupně pak celý den. Součástí je i praktický nácvik na naší cvičné stěně.

Základní certifikační program, který zdokonalí odborné vědomosti v montáži oken podle normy ČSN 74 6077.

Jak získat certifikát

Absolvování školení o systému a materiálech illbruck i3 a jejich aplikaci. Školení probíhá v místě působnosti zákazníka a provádí jej obchodně technický poradce. Certifikát je udělován na společnost a konkrétní jméno školené osoby.

Časová náročnost: 1/2 dne

Poplatek za certifikaci: Zdarma

Platnost certifikace: 5 let

Pokročilý certifikační program, díky kterému získáte především kvalitní praktické dovednosti v montáži oken se systémem illbruck i3.

Jak získat certifikát

Absolvování teoretického i praktického školení o systému a materiálech illbruck i3. Školení probíhá ve školicích prostorách společnosti tremco illbruck a provádí jej obchodně technický poradce a technik. Část praktického školení je věnována individuálnímu cvičení.

Časová náročnost: 1 den

Poplatek za certifikaci: 500 Kč bez DPH / účastník

Platnost certifikace: 2 roky s možností bezplatného obnovení

Expertní certifikační program, který z vás udělá fundovaného odborníka na montáž otvorových výplní.

Jak získat certifikát

  • Držení certifikátu kategorie MASTER
  • Prokazatelné výsledky správné montáže alespoň ze 3 staveb
  • První stavba se předvádí přímo pod dozorem našeho technika
  • U ostatních dvou staveb probíhá zpětná kontrola naším technikem

Poplatek za certifikaci: 1000 Kč bez DPH / účastník

Platnost certifikace: 2 roky s možností bezplatného obnovení; kontrola 1 stavby